Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Zameranie MŠ

   

Na základe stanovených vlastných cieľov  výchovy a vzdelávania  je rozpracované vlastné zameranie  materskej školy,  ktoré je v súlade s ustanovenými cieľmi štátneho vzdelávacieho programu, potrebami a záujmami detí, ich zákonných zástupcov a podmienok školy

 

Podporovať u detí taký spôsob životného štýlu, ktorý rozvíja fyzické i psychické zdravie na základe správneho hodnotového systému s  vytvorením zdravého prostredia s radostnou atmosférou, toleranciou, duševnou pohodou, pocitom bezpečia a individuálnej slobody, dostatkom pohybu a výchovou k zdravým stravovacím návykom podľa všeobecných morálnych zásad spolužitia.

Školou rodinného typu  vytvárať podnetné prostredie a priaznivú, sociálno- emocionálnu klímu založenú na láske, dôvere, istote a bezpečí a na  otvorenej komunikácii s rodičmi i deťmi.

Našou snahou je  zabezpečiť kvalitné predprimárne  vzdelávanie  detí zamerané na:     

Zdravie   detí a zdravý životný štýl

Dopravnú výchovu

Evironmentálnu výchovu

Kultúrne tradície

Rozvoj  funkčnej  gramotnosti detí  a technického myslenia

 

 

 

 

 

 

 


 


3703758

Úvodná stránka