Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Základné informácie

  Materská škola Praznov 4, Považská Bystrica sa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 40/2012 zo dňa 28.6.2012 stala Elokovaným pracoviskom Materskej školy A. Grznára 1444 v   Považskej Bystrici.

  Budova nachádzajúca sa uprostred mestskej časti Praznov bola zverená vrátane pozemku, školskej záhrady, inventára, strojov a DHM s účinnosťou od 1.7.2012 do správy Materskej školy, A. Grznára 1444, Považská Bystrica na plnenie jej verejnoprospešných funkcií. Elokované pracovisko sa tak schválením dodatku č. 5 k zriaďovacej listine MŠ A. Grznára 1444 stalo jej súčasťou.
 

praznov.jpg


  V budove sa nachádza 1 trieda v ktorej je 21 detí vo veku 2-6 rokov. Zo štyroch pracovníkov sú 2 pedagógovia, 1 školníčka a 1 kuchárka, ktorá zabezpečuje prevádzku školskej kuchyne a jedálne.


Elokované pracovisko vedie pani zástupkyňa Ľubica Čabalová.
Kontakt: 0911 222 517
E-mail: mspraznov@gmail.com 

 

Pravidelne organizované aktivity:
- Dni športu
- Návšteva DDI
- Deň otvorených dverí pre starých rodičov
- Spoločenský večierok  pre rodičov a občanov obce
- Predplavecká príprava
- Základy korčulovania
- Ľudové zvyky a tradície
- Deň Zeme
- Deň matiek
- Deň detí
- Deň otcov
- Slniečková slávnosť
- Koncoročný výlet 

 

Navštevované aktivity:
- Športová Olympiáda
- Heš Morena, heš
- Deň matiek
- Divadelné predstavenia
- Koncerty
- Projekt „Zdravý úsmev“
- Vesmír očami detí
- Revitalizácia materských škôl, Detské ihrisko

 

 

Krúžky:

- krúžok anglického jazyka

- krúžok hry na zobcovú flautu

- čitateľský krúžok

 

Ciele:
- Uplatňovať prosociálnu výchovu v materskej škole prostredníctvom zážitkového učenia a pozitívneho etického správania.
- Vytvoriť vhodné prostredie na výchovno - vzdelávací proces, podnecovať deti k aktívnej činnosti, k tvorivému mysleniu.
 

Štátny vzdelávací program: ISCED-0

 

praznov1.jpg

 


 


3703715

Úvodná stránka