Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Vitajte na stránke!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne Vás vítam na  web stránke našej materskej školy. 
Naša MŠ je situovaná na sídlisku SNP, ktoré je postavené v údolí Strážovskej hornatiny a strážené vysokým vrchom Manín. 
MŠ je šesťtriedna plnoorganizovaná škola pre deti   v od 2 do 6 rokov a detí s odloženou školskou dochádzkou. Kolektív MŠ je 24-členný. Výchovno - vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 13 kvalifikovaných učiteliek, z toho dve na elokovanom pracovisku. Prípravu jedál zabezpečujú 4 kuchárky, z toho 1 v Praznove,školské jedálne riadia vedúce  školskej jedálne.   Od 1. 7. 2012 sme právny subjekt, naším zriaďovateľom je Mesto Považská Bystrica. Budova na ulici A. Grznára je 5-triedna, s vlastnou kuchyňou, práčovňou  a veľkým školským areálom. Poskytuje celodennú  výchovno-vzdelávaciu  starostlivosť. V budove elokovaného pracoviska v Praznove  sa nachádza 1 trieda pre deti  vo veku 3-6 rokov. Má samostatnú kuchyňu a takisto poskytuje celodennú  výchovno-vzdelávaciu  starostlivosť.

Náš kolektív pedagogických pracovníkov si uvedomuje, že výchovno-vzdelávacie výsledky detí sa nedosahujú iba tým, že deťom sa sprostredkováva obsah výchovy a vzdelávania. Výsledný efekt ovplyvňuje aj správanie, postoje a hodnotový systém učiteliek, a osobnosť dieťaťa sa môže účinne rozvíjať len v súvislosti s neustálym rozvojom vlastnej osobnosti pedagóga.

Dominantnou úlohou a cieľom  našej MŠ je, aby deti rozprávali s radosťou o zážitkoch v MŠ.   Popri postupnom  plnení výchovno-vzdelávacích  cieľov partnerským a humánnym prístupom   pedagogických a ostatných zamestnancov, sú  pre nás na prvom  mieste vždy  šťastné, usmiate, zdravé, tvorivé a vzdelané deti.      

 

„Deti milujú toho, kto ich miluje;

 a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.“

 

       

                                                                                   

                                                                                         Mgr. Martina Rosíková
                                                                           riaditeľka školy


 


3703747

Úvodná stránka