Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Projekt- Pocitový chodník

V piatok 27.9.2019  sme v materskej škole A. Grznára 1444 slávnostne  spustili do užívania novú oddychovo- náučnú zónu. Z vlastných finančných zdrojov a z finančných zdrojov  Nadácie Pontis a Telekom pri Nadácii Pontis, sme  dokončili projekt Environmentálne cítenie pre všetkých - spoznaj zem cez dotyky. Zameraním našej materskej školy je aj podporovať u detí a environmentálny spôsob životného štýlu. Využívame na to rozmanité formy zážitkového učenia tak, aby významne prispievali k dosiahnutiu pozitívnych zmien v chápaní, konaní a postojoch voči životnému prostrediu. Aktivity na pomoc a ochranu prírode sa prelínajú celým naším školským a mimoškolským životom. Zážitkové učenie pokladáme za najúčinnejšiu cestu k rozvíjaniu emocionality dieťaťa v prostredí materskej školy, preto bolo našim zámerom vytvoriť pocitový chodník využitím rôznych prírodnín. Pocitový chodník je ďalším prvkom, ktorým chceme obohatiť náš areál a dopriať našim deťom a ich rodičom nové zážitky. Umožniť im tak skúsiť aké pocity vyvoláva v človeku, keď sa bosý prejde po piesku, či smrekových šiškách , alebo aký chladný je kameň, či ako vie drevo zohrievať. Chôdza po chodníku bude podporovať u detí zdravý životný štýl, ktorý rozvíja fyzické i psychické zdravie, lebo chôdza po chodníku posilňuje aj svaly klenby chodidla, čo je významné v boji proti plochej nohe. Dôležitosť spojenia citu a poznatkov nám pomôže vyrovnať sa s požiadavkami na zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme a rozvíjať si environmentálne cítenie. Pôsobením environmentálnej výchovy sa u dieťaťa rozvíja emocionálny vzťah k prírode, k zodpovednosti za svoje konanie, dokáže vnímať krásy prírody, rozvíja sa zmyslové vnímanie, motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia .

Pocitovým chodníkom sme zrealizovali oddychovo- náučnú zónu pre naše deti a ich rodičov, pre aktívny oddych spojený s prírodou, s jej poznávaním a tak nenásilne umožníme vytváranie základov zodpovedného vzťahu detí k životnému prostrediu. Na informačnej tabuli si deti môžu pozrieť z akých prírodnín je chodník vytvorený, ale aj aké dreviny a rastliny sa nachádzajú na celom  školskom dvore.


71697053_525396328272571_5087073202274828288_n.jpg

 

IMG_20190927_110015.jpg

 

 

IMG_20190927_110606.jpg


 


3703690

Úvodná stránka