Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica je podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. V zmysle uvedeného zákona MŠ, A. Grznára 1444, Považská Bystrica zriaďuje na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
 

Identifikačné údaje obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Sídlo: A. Grznára 1444, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca: Mgr. Martina Rosíková, riaditeľka školy

Kontaktné údaje:  E-mail: riaditel@msgrznara.sk
                             Telefón: +421 42436 2440

                                                       0911815384

IČO: 42276080

DIČ:  2023548802

Plán verejných obstarávaní (VO):


 
Predpokladaný termín VOPredmet VOPredpokladaná hodnota zákazky (EUR bez DPH)Metóda VO
XII/2013Potraviny – živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky12 000,00§9 ods 9 – prieskum trhu
XII/2013Potraviny - mliečne výrobky4 200,00§9 ods 9 – prieskum trhu
XII/2013Potraviny - rôzne potravinárske výrobky, chlieb, pečivo, pekárenský tovar6 900,00§9 ods 9 – prieskum trhu
XII/2013Potraviny - živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky, rôzne potravinárske výrobky, mlynské výrobky, poľnohospodárske produkty, mliečne výrobky, ovocné a zeleninové výrobky14 000,00§9 ods 9 – prieskum trhu
XII/2013Potraviny - zemiaky, ovocie a zelenina3 900,00§9 ods 9 – prieskum trhu
VII/2014Maliarske práce1 403,73§9 ods 9 – prieskum trhu
VII/2014Šatňové skrinky, police1 098,58§9 ods 9 – prieskum trhu
VI/2015Rekonštrukcia výplní otvorov v MŠ Grznára 144429 400 € §9 ods 9 – prieskum trhu s výzvou na predloženie ponuky
VI/2016Rekonštrukcia výplní okenných otvorov v MŠ Grznára 1444 v elokovanom pracovisku Praznov7 000 €9 ods 9 – prieskum trhu s výzvou na predloženie ponuky
VI/2016Rekonštrukcia toaliet a umyvárok Praznov8000€§9 ods 9 – prieskum trhu s výzvou na predloženie ponuky

Dokumenty:


 
DátumNázov dokumentuSúbor PDF
 MŠ - Praznov.pdf (62.3 kB) (62.3 kB)

 
 Výzva na predkl. ponúk MŠ - 2016.doc (66 kB) (66 kB)

 
09.06.2015 výpis okna západný
 výpisy okien - západný.pdf (139.6 kB) (139.6 kB)

 
 OdisRU-StavbaVýmena_vonkajších_otvorov-ObjektMŠ_-_Praznov.xls (69 kB) (69 kB)

 
09.06.2015 TS MŠ Grznára 1444
 TS MŠ Grznára 1444.pdf (45.6 kB) (45.6 kB)

 
09.06 2015 výpis okien - čelný.
 výpis okien - čelný.pdf (123.8 kB) (123.8 kB)

 
09.06.2015 výpis okien - bočné
 výpis okien - bočné.pdf (99.5 kB) (99.5 kB)

 
09.06.2015 TS MŠ Grznára 1444
 TS MŠ Grznára 1444.pdf (45.6 kB) (45.6 kB)

 
09.06.2015 situácia.
 situácia.pdf (77.7 kB) (77.7 kB)

 
09.06.2015 Príloha č. 1 - výzva - MŠ Grznára 1444 okná
 Príloha č. 1 - výzva - MŠ Grznára 1444 okná.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

 
09.06.2015 pohľady bočné.
 pohľady bočné.pdf (95.8 kB) (95.8 kB)

 
09.06.2015 pohľad SZ.
 pohľad SZ.pdf (100 kB) (100 kB)

 
09.06.2015 pohľad JV.
 pohľad JV.pdf (107.7 kB) (107.7 kB)

 
09.06.2015 Materská škola A. Grznára 1444 - výmena okien
 2015-034 - Materská škola A. Grznára 1444 - výmena okien (zadanie).xls (334.5 kB) (334.5 kB)

 
27.12.13 - Oznámenie o zadaní zákazky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny
 oznamenie 27-12-13c.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 
27.12.13 - Oznámenie o zadaní zákazky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny
 oznamenie 27-12-13d.pdf (20.1 kB) (20.1 kB)

 
27.12.13 - Oznámenie o zadaní zákazky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny
 oznamenie 27-12-13e.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 
27.12.13 - Oznámenie o zadaní zákazky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny
 oznamenie 27-12-13f.pdf (20.6 kB) (20.6 kB)

 
27.12.13 - Oznámenie o zadaní zákazky podľa §9 ods 9 ZVO: Potraviny
 oznamenie 27-12-13g.pdf (12.8 kB) (12.8 kB)

 


3703729

Úvodná stránka