Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Poplatky

Sadzobník poplatkov:

• Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole:


- mesačne: 11 EUR (uhradiť do 15-teho dňa v príslušnom mesiaci)

číslo účtu : SK 98 5600 0000 0028 9575 3001

VS : mesiac a rok - napr. 092012

správa pre prijímateľa : MENO a PRIEZVISKO DIEŤAŤA

• Stravovanie detí:

- desiata:   0,36 EUR
- obed:       0,85 EUR
- olovrant:  0,24 EUR                                                                                                                                - réžia:  0,15 EUR
  spolu za 1 deň: 1,60 EUR

Platba poštovou poukážkou , alebo prevodom z účtu na účet ŠJ SK 80 5600 0000 0028 9575 4004

Treba uviesť meno dieťaťa, prípadne triedu

• Príspevok za dieťa na rodičovské združenie:
- ročne: 40,00 EUR (20 EUR za I. polrok treba uhradiť do konca októbra a 20 EUR za II. polrok
                                       uhradiť do konca februára na účet ZRŠ SK 68 7500 0000 0040 2119 3671

• Príspevok za dieťa na rodičovské združenie EP Praznov:
- mesačne:  5,- EUR
                     
   uhradiť do 20. dňa v mesiaci do pokladne ZRŠ


 


3703716

Úvodná stránka