Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Oznamy MŠ

 

OZNAM  PLATÍ PRE RODIČOV NA PRACOVISKU A.GRZNÁRA 1444

 
 
 
oznamy pre EP a A. Grznára diferencujeme takto-na úvodnej strane tejto  webovej stránky

 

stiahnuť.jpg            v ľavo OZNAMY MŠ GRZNÁRA 1444                   v pravo OZNAMY PRAZNOV stiahnuť (1).jpg
Den-deti21.png

 

Dňa 2.9. 2019 sa začína prevádzka v celej našej materskej škole. Verím, že sa všetci už na seba navzájom tešíme. Zaželajme si aby bol nový školský rok pestrý,láskavý, veselý, plný nových objavov. 
Zoznamy detí  podľa rozdelenia do tried, nájdete na dverách druhého pavilónu, ktorým sa až do odvolania bude do celej  MŠ vchádzať aj vychádzať z dôvodu rekonštrukcie schodišťa na 1. pavilóne.
Mg. Martina Rosíková riaditeľka MŠ

 

 

 

69845297_376486643249336_5036144369137090560_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 


 

pl.png


 


 

!!POZOR ZMENA !!

 

 

 Z DôVODU  PORUCHY NA WC VO VČIELKOVEJ TRIEDE, BUDE

 

POČAS  JARNÝCH  PRÁZDNIN PRE  PRIHLÁSENÉ  DETI  OTVORENÝ

2.PAVILÓN NASLEDOVNE:

 

OBLÁČIKOVÁ TRIEDA          

 PRE DETI ZO ŽABKOVEJ, OBLÁČIKOVEJ A SLNIEČKOVEJ  TRIEDY

 

LIENKOVÁ  TRIEDA

           PRE DETI ZO VČIELKOVEJ, LIENKOVEJ A MARGARÉTKOVEJ TRIEDY


 


 

zápis (2).png

 

 


 

 

 


Mesto Považská Bystrica sa aj v tomto roku uchádza o výstavbu ihriska “Žihadielko” v súťaži spoločnosti LIDL.

Touto cestou Vás chceme veľmi pekne poprosiť o pomoc pri hlasovaní. Momentálne sa naše mesto nachádza vo svojej kategórii na piatom mieste z trinástich, pričom ihrisko získavajú prvé dve mestá v kategórii.

Hlasovanie je bezplatné a zahlasovať za Považskú Bystricu je možné na tomto odkaze

 https://zihadielko.lidl.sk/. 

Obrázok1.png

Odovzdať svoj hlas môžete každý deň až do 28.2.2019.


 


 

Rodičia predškolákov!!!!!!!!!!

 

Vedúca ŠJ Vás pozýva na krátke informačné stretnutie ohľadom obedov ZADARMO pre predškolákov.

Stretnutie bude v stredu 9.1.2019 v  jedálni MŠ A. Grznára 1444 o 16 00 hod.

ÚČASŤ NUTNÁ

V prípade , že sa rodič nemôže zúčastniť, treba poslať zástupcu.


 


 

Riaditeľka MŠ oznamuje,

že z ekonomických dôvodov a nenaplnenia  MŠ deťmi, bude prevádzka v MŠ prerušená od 27.12.2018 do 4.1.2019

Riadny nástup zamestnancov a aj detí bude v pondelok 7.1.2019

 

Všetkým, ktorých radi máme, zopár prianí posielame.

 Nech ste zdraví, stále šťastní, nech nový rok je prekrásny, majte lásky veľmi veľa, z úprimného srdca želá kolektív pracovníkov MŠ A. Grznára 1444

 

images.jpg


 


 

46519352_2178844405467342_5393883654193676288_o.jpg


 

oznam- šarkaniáda.png


 


 

Nový školský rok sme začali úspešne

Nový školský rok 2018/19 sme začali po novom a úspešne.Podarilo sa nám ku koncu školského roka a počas prázdnin zrealizovať dva veľké projekty. Keďže sme materská škola, ktorá podporuje u detí zdravý a bezpečný životný štýl a cieľom našej MŠ je, aby deti rozprávali s radosťou o zážitkoch v MŠ. Na prvom mieste sú pre nás vždy šťastné, usmiate, zdravé, tvorivé a vzdelané deti, rozhodli sme sa proces výchovy a vzdelávania našich detí zmodernizovať.

Projekt ,, Pozor červená"      logo.png

Cieľom projektu ,,Pozor červená" bolo  vybudovanie funkčného dopravného ihriska v priestore areálu materskej školy. Umožniť tak deťom získavať vedomosti jednoduchými ukážkami praktických situácií v bezpečnom prostredí dopravného ihriska v areáli školského dvora. Pomocou vzdelávacích aktivít budeme utvárať elementárne poznanie o fungovaní dopravy s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu na tému „Na ceste nie si sám“. Pripravíme naše deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb na bicykli v cestnej premávke. Popri utváraní návykov bezpečného správania sa je potrebné zameriavať sa na to, aby sa deti naučili pohybovať a hrať sa vo vonkajších priestoroch, ktoré sú pre ne určené a bezpečné. Pomocou vzdelávacích aktivít na ihrisku si deti prakticky uplatnia získané skúsenosti z oblasti dopravy, čím môžeme prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd zapríčinených deťmi. Ihrisko bude vybavené bicyklami, kolobežkami a odrážadlami pre rozvoj koordinácie.V marci 2018 p. riaditeľka Mgr. Martina Rosíková vypracovala projekt ,,Pozor červená“ a poslala do  Nadácie Volkswagen Slovakia. Projekt bol hodnotiacou Komisiou vybratý a Nadácia Volkswagen Slovakia náš projekt podporila sumou 3000 €. Dopravné ihrisko bolo vybudované z finančných prostriedkov Občianskeho združenia pri materskej škole A. Grznára1444v Považskej Bystrici (2 % a akcie MŠ ako Majáles a Vianočné trhy)  a výstavbu okrem Nadácie Volkswagen Slovakia  Grantovým programom Bezpečne na cestách  ešte podporil Continental Matador Truck Tires s.r.o.  a Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov  a PSL a.s. Považská Bystrica  a  firmou Sates.Pri realizácii pomohli aj niektorí oteckovia a to Ľudovít Švirec a Ján Sovík farbou aj maľovaním stredových čiar a Miroslav Tomášek zakúpil na Slávnostné otvorenie pre deti v MŠ  odrážadlo.Sme jediná MŠ v Považskej Bystrici ktorá môže denne využívať vlastné dopravné ihrisko takejto veľkosti so zabudovanými dopravnými značkami na výchovu a vzdelávanie chodcov, cyklistov a vodičov. Slávnostne sme ho otvorili za prítomnosti predstaviteľov Mesta Považská Bystrica, dopravnej polície a sponzorov.

Projekt ,,Soľná učebňa"

Naša Soľná učebňa bude spĺňať ozdravovaciu, liečebnú atmosféru pohody, oddychu a relaxácie s možnosťou podnecovania detí ku kritickému mysleniu a získavania poznatkov a zručností prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania s bádateľskými a výskumnými pomôckami, ktoré budú súčasťou soľnej učebne. V soľnej učebni budú nielen inhalovať ovzdušie, ktoré je presiaknuté soľou a množstvom minerálov a stopových prvkov, ale aj experimentovať skúmať a spoznávať. Projekt vypracovala riaditeľka Mgr. Martina Rosíková po konzultácii s výborom Občianskeho združenia pri materskej škole. Spoločne uvážili, že na vylepšovanie zdravotného stavu našich detí, na vštepovanie základov ochrany zdravia s využívaním zdravého životného štýlu by nám mohlo poslúžiť niečo ako soľná jaskyňa. Keďže sme materská škola a výchova a vzdelávanie je u nás prvoradé, rozhodli sme sa spojiť ozdravný účinok kamennej soli na stenách s inovatívnymi a nápaditými prvky výchovy a vzdelávania a zriadiť soľnú učebňu. Soľná učebňa bola financovaná znova z prostriedkov Občianskeho združenia (2 % a akcie MŠ ako Majáles a Vianočné trhy) s podporou firmy Kovema   a Danfoss . Zrealizovali ju naši oteckovia  Martin Sovík, Róbert Pavlovič, Martin Ilgo, Jozef Jánošík, Daniel Čech a Martin Betinský vo svojom voľnom čase.V priestore bývalej výdajne stravy, sa urobili menšie  stavebné úpravy. Učebňu oteckovia obložili  soľnými tehlami, aby vznikla unikátna a nenapodobiteľná klíma vytvorená pôsobením veľkého množstva soli, kde je vzduch je nasýtený iónmi jódu, vápnika, horčíka, sodíka, brómu, selénu a ďalšími stopovými prvkami. V soľnej učebni je umiestnená nielen ,,bádateľská“, ale aj oddychová zóna. Odpočinková zóna ,,Štyri ročné obdobia“ poskytne dokonalý odpočinok pre unavené deti. Vypracovaný časový harmonogram zabezpečuje, že sa počas týždňa v soľnej učebni vystriedajú všetky deti  MŠ. Tým, že deti budú do učebne vstupovať pod dozorom pedagógov, bude zabezpečené, aby nedošlo ku kontaktu detí so soľou, takisto sme sem presunuli  niektoré popoludňajšie krúžky. Soľná učebňa je  pre deti miestom príjemného oddychu, relaxácie, rekondície a načerpania nových síl bude  slúžiť výlučne na účely psychorelaxácie a oddychu s haloterapiou pre deti materskej školy. Sme  presvedčení, že výučba v takýchto netradičných priestoroch, hravou a atraktívnou formou, pomôže rozvíjať u detí pozitívny vzťah k technickým vedám, k bádaniu a experimentovaniu a zároveň k životnému prostrediu a k zdravému životnému štýlu. Slávnostne sme ju otvorili v piatok 28.9.2018 za prítomnosti predstaviteľov Mesta Považská Bystrica a sponzorov, pracovníčok UVZSR v Pov. Bystrici, ŠŠI  a oteckov, ktorí výstavbu realizovali.


 

 

Dňa 3.9.2018 srdečne privítame všetkých našich starých aj nových škôlkárov na oboch pracoviskách MŠ

 

 

 Riaditeľka MŠ oznamuje,

že dňa 5. 9. (streda) o 16 00 hod sa uskutoční rodičovské združenie v MŠ A. Grznára 1444

a dňa 6.9. (štvrtok ) o 16 00 hod sa uskutoční rodičovské združenie v EP Praznov.

Všetkých rodičov srdečne pozývame.


 


 

OZNAM

 

Oznamujeme všetkým rodičom zo všetkých MŠ, že dňom 30.5. 2018 sa naplnila kapacita MŠ počas prázdnin. Naplnených máme všetkých 5 tried. Z tohto dôvodu sa už na prázdniny do našej MŠ   nedá prihlásiť.

 

 

Mgr. Martina Rosíková

riaditeľka  MŠ


 


 

OZNAM

 

Dochádzka detí , z iných MŠ, počas prázdnin sa do MŠ A. Grznára 1444 osobne zapisuje  v týždni od 28. 5. 2018 do 1. 6. 2018 v čase od 15 00 hod do 16 30 hod. v priestoroch MŠ A. Grznára 1444.

Je potrebné priniesť prefotenú kartičku poistenca a prefotený evidenčný lístok!

 

 

Naše deti sa zapisujú do našej MŠ každý vo svojej šatni.

 

Materská škola je otvorená počas letných prázdnin od 6.8. 2018 do 31.8.2018

 


 


 

 

 

Vážení priatelia, v tomto jarnom období si naša materská škola pripomína 35 rokov svojej existencie

 

Výročie školy je príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli jej základné poslanie  a to  dosiahnutie u detí optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne , ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Toto naše poslanie už 35  rokov zodpovedne plníme.

 

Vystriedalo sa tu veľa pedagogických  aj nepedagogických  zamestnancov a hlavne mnoho detí. Z detí nám vyrástli dospelí ľudia, ktorí už vodia ku nám svoje detičky. Z detí nám vyrástli šikovní športovci, speváci, herci, inžinieri, pedagógovia a hlavne dobrí ľudia, ktorí základy pre svoj budúci život získali vzdelávaním a výchovou v našej materskej škole. Je mi veľkým potešením, že v našom pedagogickom kolektíve pracujú pani učiteľky, ktoré tu boli pri vzniku materskej školy. Je to prvá pani riaditeľka našej materskej školy, pani Mgr. Mária Tatarková, pani učiteľka Eva Sirvoňová a pani učiteľka Danica Kukučková. Z nepedagogických zamestnancov je to pani Mária Hantáková.

 

História našej materskej školy je naplnená skromnou, ale pritom zodpovednou a ušľachtilou prácou mnohých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí svedomito a zodpovedne vykonávali svoju prácu. My, ich súčasní nasledovníci, chceme napredovať úspešne robiť dobré meno aj naďalej.

 

Pri príležitosti tohto krásneho výročia chcem vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek poste zaslúžili o dobré meno našej školy, ale aj tým, ktorí sa zasluhujú momentálne. A nie sú to len zamestnanci, našim cieľom je vytvárať v našej materskej škole rodinnú atmosféru a pohodu, preto musím poďakovať aj rodičom, aj bývalým a terajším a vyzdvihnúť výbornú spoluprácu a pomoc z ich strany.

 

Materskej škole želám do ďalších rokov veľa dobrých a usilovných ľudí, zanietených učiteľov, obetavých rodičov, lepšie finančné zabezpečenie, pochopenie a pomoc kompetentných pri riešení jej problémov, všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a životného optimizmu

Mgr. Martina Rosíková

riaditeľka MŠ


 


 

Milí rodičia, ďakujem za skvelé pochopenie situácie, ktorá včera a dnes nastala.S radosťou Vám oznamujem , že neboli zistené žiadne nebezpečné látky v ovzduší a preto zajtra uz bude MŠ v riadnej prevádzke.Dnes boli všetky deti odhlásené z obeda, tí čo na zajtra chcete odhlásit z obeda, volajte tak ako vždy do 13 00 do kuchyne . 


 

OZNAM O ZATVORENÍ MŠ

Na základe upozornenia predstaviteľov Mesta PB a požiarneho krízového štábu , žiadame rodičov , aby z bezpečnostných dôvodov ponechali zajtra (11.4.2018) deti doma Mš bude zatvorená.


 


 

  


 

Zápis do MŠ


 

Prevádzka počas jarných školských prázdnin

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom:

Počas jarných prázdnin bude MŠ otvorená iba v prázdninovom režime.

Prihlásené deti budú na prvom pavilóne rozdelené podľa zoznamov na dverách.

V piatok prosím rodičov prihlásených detí, aby si prezúvky dali do vriec v šatni, nakoľko ostatné pavilóny budú zamknuté.
Počas jarných prázdnin sú všetky ostatné (nezapísané deti na prázdniny) odhlásené zo stravy. 


 


 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že na základe konzultácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici bude od 7.2. 2018 do 9.2.2018 naša materská škola zatvorená z dôvodu vysokej chorobnosti detí. MŠ bude otvorená opäť 12.2.2018 od 6.00 hod.Zo stravy budú do pondelka všetky deti automaticky odhlásené. Na pondelok 12.2.2018 je možné odhlásiť choré deti do 7 30 hod.


 


 


KARNEVAL

 OZNAMUJEME

  rodičom, že z dôvodu chrípkovej epidémie je

KARNEVAL ZRUŠENÝ 


 


 

 


Vážení rodičia,každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2%, alebo 3% zaplatenej dane venovať  občianskym združeniam.

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej materskej školy cestou  Občianskeho združenia pri materskej škole.

Darovaním 2%, alebo 3 % pomôžete  zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie svojich detí, ktoré navštevujú našu škôlku.

 Za podporu srdečne ďakujeme!

Tlačivo na stiahnutie pre rok 2017 nájdete  v triedach a šatniach a aj  TU

 

 

 


 


 


  


 

 

Dňa 5.2.2018 nás navštívi divadielko PRÍBEH.

Detektív Očko je predstavenie, v ktorom sme sa vrátili k tradičnej Bábkarine. Miestami sprevádzané činoherným herectvom. V tejto inscenácií sú použité javajkové bábky. Tento celý príbeh sa odohráva v jednom ďalekom lese. Všetky zvieratká si tam žijú svorne a šťastne. No až kým.....

 

  


 

 

  


 

Oznam!
Oznamujeme rodičom, že materská škola bude v čase školských prázdnin od 27.12.2017 do 5.01.2018 zatvorená, nakoľko je prihlásených 8 detí. Materská škola bude opäť otvorená od 08.01.2018. 


 

 

 

Dňa 13.12.2017 o 9:00 hod nás v športovej hale MŠK privíta Mikuláš s veľkým vrecom sladkostí.

 


 


 

Dňa 11.12.2017 o 8:50 hod. nás navštívi divadlo PIMPRLO s názvom VINŠOVAČKY,ČAROVAČKY, POVEDAČKY.

Bábkové predstavenie vytvára príjemnú vianočnú atmosféru, so všetkým čo k tomuto obdobiu patrí - pokoj, nádej, lásku, ale aj humor, veselosť a za štipku tajomstva a kúziel. Vychádzajúc z ľudových tradícií, povier, ako aj samotného spôsobu života ľudí na Slovensku sa na chvíľku prenesieme do čias

„...keď sa ešte v peci drevom kúrilo, keď sa vianočné stromčeky papierovými retiazkami zdobil a keď ľudia mali k sebe akosi bližšie...“

  


 

  


 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že počas budúceho týždňa bude organizácia v MŠ nasledovná:

Pre prihlásené deti bude v pondelok a utorok prevádzka vo včielkovej obláčikovej triede.

Rodičia , ktorí si deti na prázdniny odhlásili u pani učiteliek, si ich už v kuchyni nemusia odhlasovať.

Od 6. do 7. hodiny bude otvorená zberná trieda v obláčikovej triede a od 15 30 hodiny do 16 30 hodiny budú deti vo včielkovej triede.

 Prosím rodičov prihlásených detí, z margarétkovej triedy  aby si v piatok 27.10. dali prezúvky do krabice  v šatni.

 Deti budú rozdelené nasledovne:

 Deti z margarétkovej,  včielkovej a žabkovej triedy budú vo včielkovej triede.

Deti z obláčikovej a lienkovej a žabkovej budú v obláčikovej triede.

Vo štvrtok  počet prihlásených detí trošku stúpol, preto  otvárame aj lienkovú triedu  a deti budú rozdelené  nasledovne:

Deti z margarétkovej, včielkovej a  budú vo včielkovej triede.

Deti z obláčikovej a žabkovej budú v obláčikovej triede.

Deti z lienkovej  a žabkovej budú v lienkovej  triede.

 


 


 

OZNAM - šarkaniáda v Praznove


 


 

Milí rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7. 9. 2017 o 16 00 hod. v jedálni MŠ.


 


 

                     

Oznamujeme rodičom, že prevádzka Materskej školy v novom školskom roku 2017/2018 sa začína dňa 4.9.2017 od 6:00 do 16:30 hod. Adaptácia nových detí bude prebiehať podľa dohody.

Tešíme sa na Vás :)

 

  


 

Vážení rodičia,

prevádzka materskej školy bude počas letných prázdnin

prerušená od 1. 07. 2017 do 22.07 a od 21.08 do.31.08.2017.

 

Pokiaľ z nutných dôvodov v priebehu prerušenia prevádzky potrebujete náhradnú MŠ, nájdite si podľa zoznamu  náhradnú MŠ, kde si svoje dieťa prihláste.

 

Prevádzka MŠ je počas letných prázdnin od 24.07.2017 do 19.08.2017

prosíme rodičov,ktorí si svoje deti  na letnú prevádzku  zapísali,  aby to  záväzne   potvrdili do zápisných hárkov, ktoré sú na spojovacej chodbe a  to najneskôr do 02. 06. 2017

 

Prevádzka na EP Praznov je od 1. 07. 2017 do 22.07. 2017


 


 

 

 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom,že počas veľkonočných prázdnin bude zabezpečená prevádzka pre prihlásené deti na 1.pavilóne v ŽABKOVEJ  triede (žabky a obláčiky)  a VČIELKOVEJ triede (margarétky, včielky a lienky).

 

VŠETKÝM ŽELÁM PRÍJEMNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 


 

Depistáž

Oznamujeme rodičom, že dňa 14. marca bude v MŠ pre prihlásené deti realizovaná DEPISTÁŽ ZAMERANÁ NA OBLASŤ ŠKOLSKEJ PRIPRAVENOSTI.

 


 


 

 

 

 


 

 

                                                      

 

 

Darujte nám 2% zo svojich daní


Vážení rodičia,

každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej materskej školy cestou  občianskeho združenia pri materskej škole, pomôžete tým zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie svojich detí, ktoré navštevujú našu škôlku. Za podporu srdečne ďakujeme!

Tlačivo na stiahnutie pre rok 2016 nájete TU

 

 


 

 


Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že prevádzka počas jarných prázdnin je upravená nasledovne:

pre prihlásené deti je otvorený 2. pavilón 

dolná trieda - deti z obláčikovej a žabkovej triedy

horná trieda - deti z margarétkovej a lienkovej triedy

deti z včielkovej triedy budú podľa kapacity rozdelené do obidvoch tried 

 

 

1.pavilón a hospodársky pavilón je  zatvorený z dôvodu prerábky 

 

 


 


 

12.4.2017 nás do našej materskej školy príde navštíviť,,DIVADLO ZO ŠUFLÍKA" o JANKOVI A MARIENKE trošku inak :)

Klasika na motívy známej ľudovej rozprávky v originálnom prevedení a s bábkami v životnej
veľkosti!
Tešiť sa môžeme nielen na veľké bábky, ale aj na pesničky s prvkami terchovskej ľudovej hudby a
folklórne tance!

  


 

 

Dňa 23.2.2017 nás do našej materskej školy príde navštíviť bábkové divadlo SLNIEČKO. Názov divadielka je SMETI PATRIA DO KOŠA :)

  


 

 

 

Dňa 13.2.2017 o 8:00 nás príde navštíviť Mobilné planetárium.

Zábavno-vzdelávacie programy Mobilného planetária sú určené pre deti od 3 rokov. Programy formou rozprávky vysvetlia deťom základy astronómie- ako vyzerajú planéty Slnečnej sústavy zblízka, ktoré planéty sa na planétu Zem najviac podobajú a ktoré nemajú ani pevný povrch, ale trebárs aj to, aké veľké je Slnko či ako ďaleko je od Zeme a čím sa odlišujú hviezda a planéta a ako sa nazývajú fázy Mesiaca.

Projekciu budú deti sledovať poležiačky, čo bude mať relaxačný účinok.

 

 

  


 

                                                                             OZNAM

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu stúpajúcej chrípkovej epidémie v MŠ sa KARNEVAL na ZŠ Slovanská RUŠÍ.

 


 


 

                          

                         


 

Divadielko o PYŠNEJ PRINCEZNEJ sa neuskutočnilo, nakoľko princezná ochorela. 


 

                                               

Dňa 19.1.2017 (štvrtok) o 8:45 hod. sa ukutoční v našej materskej škole divadielko o PYŠNEJ PRINCEZNEJ :)

  


 

 

 

 
 


 

Riaditeľka MŠ   oznamuje,

že v dňoch

od 23. 12. 2016 do 6. 1. 2017

bude z dôvodu nenaplnenia MŠ deťmi prerušená

                                                 prevádzka MŠ a EP Praznov


 


 


 

OZNAM- šarkaniáda


 


 

 

 

Dňa 18.11.2016 (piatok) o 9:15 hod. sa v našej materskej škôlke uskutoční divadielko s názvom:

ABECEDA ZDRAVIA :)

 

Divadielko bude uhradené zo ZRŠ :)

 

 

                  

 

  


 

Jesenné prázdniny

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že počas jesenných školských prázdnin, bude  pre prihlásené deti otvorený 2.pavilón, dolná aj horná trieda.

 

Prihlásené deti sú  v triedach zaradené nasledovne: 

2.pavilón horná (lienková) trieda - prihlásené deti z margarétkovej a lienkovej triedy

2.pavilón dolná(obláčiková) trieda-prihlásené deti z obláčikovej, žabkovej a včielkovej triedy

Od 6 00 hod do 16 30 hod  je otvorená obláčiková trieda na druhom pavilóne  


 


 


 


 

Milí rodičia, kamaráti z elokovanej triedy v Praznove Vás a Vaše deti, pozývajú na Šarkaniádu. Treba si priniesť šarkana, dobrú náladu a o 15 30 hodine sa stretnete na ihrisku v Praznove. Svoju účasť nahláste do 19.10. 2016 u svojich pani učiteliek. Prajeme Vám všetkým veselú zábavu                                                                                                                                                            


 


 

20.10.2016 o 9:00 hod. sa uskutoční divadlo o ,,CHAMTIVOM PSÍKOVI," v ktorom vystúpia skutoční psi.

 

 

 

  


 

       Dňa 6.10.2016 o 9:00 hod. sa v 3.triede uskutoční                                              divadlo: JANKO HRAŠKO  :)                                                                 

  


 

školský rok 2016/2017

 

Po prázdninovom režime MŠ sa  nový školský rok 2016/2017 začína  v pondelok 5. 9.2016 


 


 

Výzva na predkladanie ponúk

Materská škola A. Grznára 1444, Považská Bystrica vyzýva na predkladanie ponúk na nasledovný predmet zákazky:

 

 Rekonštrukcia  toaliet a umyvárok v Elokovanom pracovisku v Praznove.

Celková rekonštrukcia predstavuje:

búracie práce 

úprava odpadov a vodovodných rozvodov

obklady a dlažby

výmena toaliet a umývadiel 

výmena vykurovacieho telesa

 

 

   Projektová dokumentácia je k dispozícii u riaditeľky MŠ  A. Grznára 1444 Považská Bystrica

Ponuku je možné doniesť osobne, alebo zaslať na adresu: MŠ A. Grznára 1444, Považská Bystrica, do 15.8 . 2016 do 9 00 hodiny. Uchádzač obálku s ponukou označí heslom „Rekonštrukcia  toaliet a umyvárok  v MŠ Grznára 1444 – EP Praznov  - neotvárať“

 


 


 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že  na základe ustanovenia § 28 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. , o zriaďovaní MŠ, sa  od 12.06.2016 UKONČUJE  PREVÁDZKA NA ELOKOVANOM PRACOVISKU počas letných mesiacov.

 Deti budú presunuté do kmeňovej MŠ A. Grznára 1444. Deti je nutné prihlásiť telefonicky na č. t. 0911815384 deň vopred.


 


 

 

 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že  na základe ustanovenia § 28 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. , o zriaďovaní MŠ, je od 6. 07. 2016  do 8. 07.2016 prerušená prevádzka v elokovanom pracovisku Praznov , deti budú presunuté do kmeňovej MŠ A. Grznára 1444. Deti je nutné prihlásiť telefonicky na č. t. 0911815384. V pondelok 11. 7. 2016  bude MŠ v Praznove otvorená.

 

 

 


 


 

Výzva na predkladanie ponúk

Materská škola A. Grznára 1444, Považská Bystrica vyzýva na predkladanie ponúk na nasledovný predmet zákazky: Rekonštrukcia výplní okenných otvorov v MŠ Grznára 1444 v elokovanom pracovisku Praznov.
Práce predstavujú vybúranie existujúcich  okien a vstupných dverí. Súčasťou prác bude aj  úprava ostení z vonkajšej aj vnútornej strany po osadení okien a dverí.
Stavbu podrobne rieši projektová dokumentácia. Pred nacenením odporúčame obhliadku v teréne.

Ponuku je možné doniesť osobne, alebo zaslať na adresu: MŠ A. Grznára 1444, Považská Bystrica, do 7.7.2016 do 9 00 hodiny. Uchádzač obálku s ponukou označí heslom „Rekonštrukcia výplní otvorov v MŠ Grznára 1444 – EP Praznov  - neotvárať“


 


 

ORGANIZÁCIA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN


 Oznamujeme rodičom, že od 1. 7. 2016 bude pre prihlásené deti  otvorený prvý pavilón - horná aj dolná trieda a druhý pavilón dolná trieda a trieda v elokovanom pracovisku Praznov. 

 

Rozpis detí, do ktorej triedy budú počas letných prázdnin chodiť, nájdete priamo v šatniach spomenutých tried. 


 


 

Informácia pre rodičov

ZMENA PRI STRAVOVANÍ

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že od 01.06.2016 sa mení spôsob výpočtu platby za stravu z dôvodu prechodu na iný spôsob evidencie stravníkov.

Výpočet poplatku za stravu:

Strava sa platí v aktuálnom období t.j.:

Predpis daného mesiaca- preplatok za predchádzajúci mesiac

V príklade:

 za jún sa bude platiť v júni a preplatky za odhlásenú stravu budú odrátané za celý predchádzajúci mesiac to je za máj. Túto platbu treba zrealizovať najneskôr do 15.dňa v danom mesiaci.

Spôsob platby, spôsob odhlásenia, výška príspevku sa nemení.                 

 

                                                                                                                                    Šteinigerová Mária

                                                                                                                                   zastupujúca vedúca ŠJ

 


 


 

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A NEPRIJATÍ DETÍ DO MŠ

 

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do materskej školy si  rodičia prevezmú osobne v dňoch 15. a 16. JÚNA 2016 od 10 00 hod. do 16 30 hod. v riaditeľni MŠ

 


 


 

LETNÉ PRÁZDNINY

 

Milí rodičia, žiadam Vás, aby ste si  záväzne u svojich pani učiteliek nahlásili  svoje dieťa  na obdobie letných prázdnin, kedy je naša materská škola otvorená.

Žiadam nahlásiť  do 12.05.2016

 

 

                                                                riaditeľka                                                                                                                              MŠ

 


 


 

 


 


 

ZÁPIS DO MŠ

 

 

Vyplnenú žiadosť je  potrebné priniesť od zverejneného dátumu (2.5.2016) do MŠ  a odovzdať pani učiteľkám, prípadne  p. riaditeľke.

Žiadosti budú číslované a budú sa preberať len od 2.5.2016 do posledného zverejneného dňa 14. 5. 2016 

Akceptované budú len úplne vyplnené žiadosti rodičmi a NIE so starším lekárskym potvrdením ako dva týždne pred zverejneným zápisom.

 

Rodičia, ktorí si svoje dieťa želajú zapísať na elokované pracovisko v Praznove, prinesú v tomto istom termíne vyplnenú a  lekárom potvrdenú žiadosť pani učiteľke a pani zástupkyni elokovaného pracoviska do Praznova

 

ŽIADOSŤ na stiahnutie aj  TU: 

 

 


 
ŽIADOSŤ DO MŠ

 


 

Darujte nám 2% zo svojich daní


Vážení rodičia,

každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej materskej školy cestou  občianskeho združenia pri materskej škole, pomôžete tým zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie svojich detí, ktoré navštevujú našu škôlku. Za podporu srdečne ďakujeme!

Tlačivo na stiahnutie pre rok 2016 nájete TU


 

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že počas veľkonočných prázdnin bude otvorený pre prihlásené deti I.pavilón.


 


 

El. pracovisko Praznov - veľkonočná šibačka


 


 

El. pracovisko Praznov - knižnica

 

Pri príležitosti Marca - mesiaca knihy navštívime s deťmi

vo štvrtok 10. marca 2016 v dopoludňajších hodinách

knižnicu na SNP v Považskej Bystrici.

 

 


 

El. pracovisko Praznov - korčuľovanie

Oznamujeme rodičom, že v mesiaci marec podľa plánu práce školy pokračujeme s najstaršími deťmi v korčuľovaní na ľade.

Korčuľovať sa bude raz do týždňa (v utorok alebo vo štvrtok). Prvá návšteva sa uskutoční v utorok 8.3.2016. Prosíme rodičov, aby pripravili deťom potrebné oblečenie, vhodné rukavice, hrubé ponožky, prípadne svoje korčule a prilby.

     Organizačné zabezpečenie ostáva ako v mesiaci november, Vami podpísaný informovaný súhlas  máme na zariadení, platí pre celý školský rok. V prípade potreby Vám poskytneme informácie v MŠ.

  


 

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL


 


 

El. pracovisko Praznov - KARNEVAL

 


 


 

 


 


 


 


 


 

  V piatok  4. 12. 2015 sa Mikuláš pozrieť na všetky poslušné detičky v našej MŠ. Ale...nepríde sám.


 


 


 


 

Na vrabčiu nôtu

 

V utorok 10.11. o 10 00 hod. sa zasa predškoláci vyberú do ZUŠ na výchovný koncert ,,Na vrabčiu nôtu", kde sa zoznámia s hudobnými nástrojmi a aj s hrou na ne.


 


 


3703689

Úvodná stránka