Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

O nás

MATERSKÁ ŠKOLA A. GRZNÁRA 1444 -  DETSKÝ DÚHOVÝ RAJ

   je 6 triedna materská škola na sídlisku SNP v Považskej Bystrici a na elokovanom pracovisku v Praznove. Od 1. 7. 2012 sme právny subjekt, našim zriaďovateľom je MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA.

Základné identifikačné údaje:

Názov školy: Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica
Adresa: A. Grznára 1444, 017 01 Považská Bystrica
Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica

IČO: 42276080pastelky.jpg
DIČ: 2023548802

Telefón:  0911 222 518 

                0911 815 384


e-mail: riaditel@msgrznara.sk
web stránka: www.msgrznara.sk

th.jpg Detský dúhový raj                              https://www.facebook.com/groups/325167080897370/

Elokované pracovisko:
Adresa:
Praznov 4, 017 01 Považská Bystrica
Telefón: 0911 222 517
e-mail: mspraznov@gmail.com

 

Vedenie školy:

     1476584_657882994232661_11009512_n.jpg janka.jpg   cabal1.jpg  

 Mgr. Martina Rosíková           Jana Bujdáková          Ľubica Čabalová           
   riaditeľka MŠ                    zástupkyňa  riaditeľky      zástupkyňa pre EP               

 

Koncepcia rozvoja školy:

  Tvorivo nadviazať na všetko dobré, čo sme spoločne dosiahli a zaviedli a realizovať potrebné zmeny, ktoré vznikli príchodom novej legislatívy a spoločenských podmienok.

Dlhodobé ciele:
- Kvalitná a plnohodnotná výchova a vzdelávanie
- Tímová spolupráca, zvyšovanie odbornosti
- Spolupráca s rodinou
- Inovácia a materiálne zabezpečenie

 

Zameranie materskej školy:

  • poskytovať  deťom čo najviac podnetov vhodných pre vývojové štádium, v ktorom sa nachádzajú, prihliadať k individuálnym predpokladom každého dieťaťa
  •  utvárať a rozvíjať u detí sociálnu a emocionálnu inteligenciu   v spolupráci s rodinou,     rešpektovaním  potrieb  dieťaťa a tým vytvárať podmienky  pre jeho zdravý vývoj
  • sprostredkovať deťom prvky regionálnej kultúry,  kultúrneho dedičstva a tradícií
  • získavať povedomie o dôležitosti zdravého prostredia, v ktorom žijeme pre zachovanie nášho zdravia i ďalšieho života, získavať poznatky a zručnosti o ochrane prírody a životného prostredia prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania
  • vštepovať deťom základy ochrany zdravia s využívaním zdravého životného štýlu
  • vytvárať  rodinnú atmosféru a tým uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené inštitucionálne  školské prostredie
  • vytvárať podnetné prostredie podporujúce  vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu a následnému utváraniu školskej spôsobilosti

 

 Cieľ materskej školy:

 

Podporovať u detí taký spôsob životného štýlu, ktorý rozvíja fyzické i psychické zdravie na základe správneho hodnotového systému s  vytvorením zdravého prostredia s radostnou atmosférou, toleranciou, duševnou pohodou, pocitom bezpečia a individuálnej slobody, dostatkom pohybu a výchovou k zdravým stravovacím návykom podľa všeobecných morálnych zásad spolužitia.


 

Areál MŠ

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Kde nás nájdete:

  Naša materská škola sa nachádza na sídlisku SNP v blízkosti hlavnej cesty II/517 neďaleko nákupného centra JEDNOTA. K areálu školy sa dostanete:

autom - na hlavnej ceste II/517 odbočíte cca 100m pred nákupným centrom JEDNOTA smerom pod hlavnú cestu do sídliska SNP, svoje vozidlo môžete zaparkovať po 200m pred vchodom do školy, alebo nedaľekom parkovisku.
autobusom - najbližšia zastávka MHD sa nachádza pred JEDNOTOU

 


 


3400290

Úvodná stránka