Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Úvodná stránka Materská škola Grznára 1444, Považská Bystrica


 
 

OZNAM  PLATÍ PRE RODIČOV NA PRACOVISKU A.GRZNÁRA 1444

 
 
 
oznamy pre EP a A. Grznára diferencujeme takto-na úvodnej strane tejto  webovej stránky

 

stiahnuť.jpg            v ľavo OZNAMY MŠ GRZNÁRA 1444                   v pravo OZNAMY PRAZNOV stiahnuť (1).jpg
Den-deti21.png

 

Dňa 2.9. 2019 sa začína prevádzka v celej našej materskej škole. Verím, že sa všetci už na seba navzájom tešíme. Zaželajme si aby bol nový školský rok pestrý,láskavý, veselý, plný nových objavov. 
Zoznamy detí  podľa rozdelenia do tried, nájdete na dverách druhého pavilónu, ktorým sa až do odvolania bude do celej  MŠ vchádzať aj vychádzať z dôvodu rekonštrukcie schodišťa na 1. pavilóne.
Mg. Martina Rosíková riaditeľka MŠ

 

 

 

69845297_376486643249336_5036144369137090560_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 


 

pl.png


 


 

!!POZOR ZMENA !!

 

 

 Z DôVODU  PORUCHY NA WC VO VČIELKOVEJ TRIEDE, BUDE

 

POČAS  JARNÝCH  PRÁZDNIN PRE  PRIHLÁSENÉ  DETI  OTVORENÝ

2.PAVILÓN NASLEDOVNE:

 

OBLÁČIKOVÁ TRIEDA          

 PRE DETI ZO ŽABKOVEJ, OBLÁČIKOVEJ A SLNIEČKOVEJ  TRIEDY

 

LIENKOVÁ  TRIEDA

           PRE DETI ZO VČIELKOVEJ, LIENKOVEJ A MARGARÉTKOVEJ TRIEDY


 


 

zápis (2).png

 

 


 

 

 


Mesto Považská Bystrica sa aj v tomto roku uchádza o výstavbu ihriska “Žihadielko” v súťaži spoločnosti LIDL.

Touto cestou Vás chceme veľmi pekne poprosiť o pomoc pri hlasovaní. Momentálne sa naše mesto nachádza vo svojej kategórii na piatom mieste z trinástich, pričom ihrisko získavajú prvé dve mestá v kategórii.

Hlasovanie je bezplatné a zahlasovať za Považskú Bystricu je možné na tomto odkaze

 https://zihadielko.lidl.sk/. 

Obrázok1.png

Odovzdať svoj hlas môžete každý deň až do 28.2.2019.


 


 

Rodičia predškolákov!!!!!!!!!!

 

Vedúca ŠJ Vás pozýva na krátke informačné stretnutie ohľadom obedov ZADARMO pre predškolákov.

Stretnutie bude v stredu 9.1.2019 v  jedálni MŠ A. Grznára 1444 o 16 00 hod.

ÚČASŤ NUTNÁ

V prípade , že sa rodič nemôže zúčastniť, treba poslať zástupcu.


 


 

Riaditeľka MŠ oznamuje,

že z ekonomických dôvodov a nenaplnenia  MŠ deťmi, bude prevádzka v MŠ prerušená od 27.12.2018 do 4.1.2019

Riadny nástup zamestnancov a aj detí bude v pondelok 7.1.2019

 

Všetkým, ktorých radi máme, zopár prianí posielame.

 Nech ste zdraví, stále šťastní, nech nový rok je prekrásny, majte lásky veľmi veľa, z úprimného srdca želá kolektív pracovníkov MŠ A. Grznára 1444

 

images.jpg


 


 

46519352_2178844405467342_5393883654193676288_o.jpg


 

oznam- šarkaniáda.png


 


 

Nový školský rok sme začali úspešne

Nový školský rok 2018/19 sme začali po novom a úspešne.Podarilo sa nám ku koncu školského roka a počas prázdnin zrealizovať dva veľké projekty. Keďže sme materská škola, ktorá podporuje u detí zdravý a bezpečný životný štýl a cieľom našej MŠ je, aby deti rozprávali s radosťou o zážitkoch v MŠ. Na prvom mieste sú pre nás vždy šťastné, usmiate, zdravé, tvorivé a vzdelané deti, rozhodli sme sa proces výchovy a vzdelávania našich detí zmodernizovať.

Projekt ,, Pozor červená"      logo.png

Cieľom projektu ,,Pozor červená" bolo  vybudovanie funkčného dopravného ihriska v priestore areálu materskej školy. Umožniť tak deťom získavať vedomosti jednoduchými ukážkami praktických situácií v bezpečnom prostredí dopravného ihriska v areáli školského dvora. Pomocou vzdelávacích aktivít budeme utvárať elementárne poznanie o fungovaní dopravy s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu na tému „Na ceste nie si sám“. Pripravíme naše deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb na bicykli v cestnej premávke. Popri utváraní návykov bezpečného správania sa je potrebné zameriavať sa na to, aby sa deti naučili pohybovať a hrať sa vo vonkajších priestoroch, ktoré sú pre ne určené a bezpečné. Pomocou vzdelávacích aktivít na ihrisku si deti prakticky uplatnia získané skúsenosti z oblasti dopravy, čím môžeme prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd zapríčinených deťmi. Ihrisko bude vybavené bicyklami, kolobežkami a odrážadlami pre rozvoj koordinácie.V marci 2018 p. riaditeľka Mgr. Martina Rosíková vypracovala projekt ,,Pozor červená“ a poslala do  Nadácie Volkswagen Slovakia. Projekt bol hodnotiacou Komisiou vybratý a Nadácia Volkswagen Slovakia náš projekt podporila sumou 3000 €. Dopravné ihrisko bolo vybudované z finančných prostriedkov Občianskeho združenia pri materskej škole A. Grznára1444v Považskej Bystrici (2 % a akcie MŠ ako Majáles a Vianočné trhy)  a výstavbu okrem Nadácie Volkswagen Slovakia  Grantovým programom Bezpečne na cestách  ešte podporil Continental Matador Truck Tires s.r.o.  a Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov  a PSL a.s. Považská Bystrica  a  firmou Sates.Pri realizácii pomohli aj niektorí oteckovia a to Ľudovít Švirec a Ján Sovík farbou aj maľovaním stredových čiar a Miroslav Tomášek zakúpil na Slávnostné otvorenie pre deti v MŠ  odrážadlo.Sme jediná MŠ v Považskej Bystrici ktorá môže denne využívať vlastné dopravné ihrisko takejto veľkosti so zabudovanými dopravnými značkami na výchovu a vzdelávanie chodcov, cyklistov a vodičov. Slávnostne sme ho otvorili za prítomnosti predstaviteľov Mesta Považská Bystrica, dopravnej polície a sponzorov.

Projekt ,,Soľná učebňa"

Naša Soľná učebňa bude spĺňať ozdravovaciu, liečebnú atmosféru pohody, oddychu a relaxácie s možnosťou podnecovania detí ku kritickému mysleniu a získavania poznatkov a zručností prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania s bádateľskými a výskumnými pomôckami, ktoré budú súčasťou soľnej učebne. V soľnej učebni budú nielen inhalovať ovzdušie, ktoré je presiaknuté soľou a množstvom minerálov a stopových prvkov, ale aj experimentovať skúmať a spoznávať. Projekt vypracovala riaditeľka Mgr. Martina Rosíková po konzultácii s výborom Občianskeho združenia pri materskej škole. Spoločne uvážili, že na vylepšovanie zdravotného stavu našich detí, na vštepovanie základov ochrany zdravia s využívaním zdravého životného štýlu by nám mohlo poslúžiť niečo ako soľná jaskyňa. Keďže sme materská škola a výchova a vzdelávanie je u nás prvoradé, rozhodli sme sa spojiť ozdravný účinok kamennej soli na stenách s inovatívnymi a nápaditými prvky výchovy a vzdelávania a zriadiť soľnú učebňu. Soľná učebňa bola financovaná znova z prostriedkov Občianskeho združenia (2 % a akcie MŠ ako Majáles a Vianočné trhy) s podporou firmy Kovema   a Danfoss . Zrealizovali ju naši oteckovia  Martin Sovík, Róbert Pavlovič, Martin Ilgo, Jozef Jánošík, Daniel Čech a Martin Betinský vo svojom voľnom čase.V priestore bývalej výdajne stravy, sa urobili menšie  stavebné úpravy. Učebňu oteckovia obložili  soľnými tehlami, aby vznikla unikátna a nenapodobiteľná klíma vytvorená pôsobením veľkého množstva soli, kde je vzduch je nasýtený iónmi jódu, vápnika, horčíka, sodíka, brómu, selénu a ďalšími stopovými prvkami. V soľnej učebni je umiestnená nielen ,,bádateľská“, ale aj oddychová zóna. Odpočinková zóna ,,Štyri ročné obdobia“ poskytne dokonalý odpočinok pre unavené deti. Vypracovaný časový harmonogram zabezpečuje, že sa počas týždňa v soľnej učebni vystriedajú všetky deti  MŠ. Tým, že deti budú do učebne vstupovať pod dozorom pedagógov, bude zabezpečené, aby nedošlo ku kontaktu detí so soľou, takisto sme sem presunuli  niektoré popoludňajšie krúžky. Soľná učebňa je  pre deti miestom príjemného oddychu, relaxácie, rekondície a načerpania nových síl bude  slúžiť výlučne na účely psychorelaxácie a oddychu s haloterapiou pre deti materskej školy. Sme  presvedčení, že výučba v takýchto netradičných priestoroch, hravou a atraktívnou formou, pomôže rozvíjať u detí pozitívny vzťah k technickým vedám, k bádaniu a experimentovaniu a zároveň k životnému prostrediu a k zdravému životnému štýlu. Slávnostne sme ju otvorili v piatok 28.9.2018 za prítomnosti predstaviteľov Mesta Považská Bystrica a sponzorov, pracovníčok UVZSR v Pov. Bystrici, ŠŠI  a oteckov, ktorí výstavbu realizovali.


 

 

Dňa 3.9.2018 srdečne privítame všetkých našich starých aj nových škôlkárov na oboch pracoviskách MŠ

 

 

 Riaditeľka MŠ oznamuje,

že dňa 5. 9. (streda) o 16 00 hod sa uskutoční rodičovské združenie v MŠ A. Grznára 1444

a dňa 6.9. (štvrtok ) o 16 00 hod sa uskutoční rodičovské združenie v EP Praznov.

Všetkých rodičov srdečne pozývame.


 


 

OZNAM

 

Oznamujeme všetkým rodičom zo všetkých MŠ, že dňom 30.5. 2018 sa naplnila kapacita MŠ počas prázdnin. Naplnených máme všetkých 5 tried. Z tohto dôvodu sa už na prázdniny do našej MŠ   nedá prihlásiť.

 

 

Mgr. Martina Rosíková

riaditeľka  MŠ


 


 

OZNAM

 

Dochádzka detí , z iných MŠ, počas prázdnin sa do MŠ A. Grznára 1444 osobne zapisuje  v týždni od 28. 5. 2018 do 1. 6. 2018 v čase od 15 00 hod do 16 30 hod. v priestoroch MŠ A. Grznára 1444.

Je potrebné priniesť prefotenú kartičku poistenca a prefotený evidenčný lístok!

 

 

Naše deti sa zapisujú do našej MŠ každý vo svojej šatni.

 

Materská škola je otvorená počas letných prázdnin od 6.8. 2018 do 31.8.2018

 


 


 

 

 

Vážení priatelia, v tomto jarnom období si naša materská škola pripomína 35 rokov svojej existencie

 

Výročie školy je príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli jej základné poslanie  a to  dosiahnutie u detí optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne , ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Toto naše poslanie už 35  rokov zodpovedne plníme.

 

Vystriedalo sa tu veľa pedagogických  aj nepedagogických  zamestnancov a hlavne mnoho detí. Z detí nám vyrástli dospelí ľudia, ktorí už vodia ku nám svoje detičky. Z detí nám vyrástli šikovní športovci, speváci, herci, inžinieri, pedagógovia a hlavne dobrí ľudia, ktorí základy pre svoj budúci život získali vzdelávaním a výchovou v našej materskej škole. Je mi veľkým potešením, že v našom pedagogickom kolektíve pracujú pani učiteľky, ktoré tu boli pri vzniku materskej školy. Je to prvá pani riaditeľka našej materskej školy, pani Mgr. Mária Tatarková, pani učiteľka Eva Sirvoňová a pani učiteľka Danica Kukučková. Z nepedagogických zamestnancov je to pani Mária Hantáková.

 

História našej materskej školy je naplnená skromnou, ale pritom zodpovednou a ušľachtilou prácou mnohých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí svedomito a zodpovedne vykonávali svoju prácu. My, ich súčasní nasledovníci, chceme napredovať úspešne robiť dobré meno aj naďalej.

 

Pri príležitosti tohto krásneho výročia chcem vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek poste zaslúžili o dobré meno našej školy, ale aj tým, ktorí sa zasluhujú momentálne. A nie sú to len zamestnanci, našim cieľom je vytvárať v našej materskej škole rodinnú atmosféru a pohodu, preto musím poďakovať aj rodičom, aj bývalým a terajším a vyzdvihnúť výbornú spoluprácu a pomoc z ich strany.

 

Materskej škole želám do ďalších rokov veľa dobrých a usilovných ľudí, zanietených učiteľov, obetavých rodičov, lepšie finančné zabezpečenie, pochopenie a pomoc kompetentných pri riešení jej problémov, všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a životného optimizmu

Mgr. Martina Rosíková

riaditeľka MŠ


 


 

Milí rodičia, ďakujem za skvelé pochopenie situácie, ktorá včera a dnes nastala.S radosťou Vám oznamujem , že neboli zistené žiadne nebezpečné látky v ovzduší a preto zajtra uz bude MŠ v riadnej prevádzke.Dnes boli všetky deti odhlásené z obeda, tí čo na zajtra chcete odhlásit z obeda, volajte tak ako vždy do 13 00 do kuchyne . 


 

OZNAM O ZATVORENÍ MŠ

Na základe upozornenia predstaviteľov Mesta PB a požiarneho krízového štábu , žiadame rodičov , aby z bezpečnostných dôvodov ponechali zajtra (11.4.2018) deti doma Mš bude zatvorená.


 


 

  


 

Zápis do MŠ


 

Prevádzka počas jarných školských prázdnin

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom:

Počas jarných prázdnin bude MŠ otvorená iba v prázdninovom režime.

Prihlásené deti budú na prvom pavilóne rozdelené podľa zoznamov na dverách.

V piatok prosím rodičov prihlásených detí, aby si prezúvky dali do vriec v šatni, nakoľko ostatné pavilóny budú zamknuté.
Počas jarných prázdnin sú všetky ostatné (nezapísané deti na prázdniny) odhlásené zo stravy. 


 


 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že na základe konzultácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici bude od 7.2. 2018 do 9.2.2018 naša materská škola zatvorená z dôvodu vysokej chorobnosti detí. MŠ bude otvorená opäť 12.2.2018 od 6.00 hod.Zo stravy budú do pondelka všetky deti automaticky odhlásené. Na pondelok 12.2.2018 je možné odhlásiť choré deti do 7 30 hod.


 


 


KARNEVAL

 OZNAMUJEME

  rodičom, že z dôvodu chrípkovej epidémie je

KARNEVAL ZRUŠENÝ 


 


 

 


Vážení rodičia,každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2%, alebo 3% zaplatenej dane venovať  občianskym združeniam.

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej materskej školy cestou  Občianskeho združenia pri materskej škole.

Darovaním 2%, alebo 3 % pomôžete  zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie svojich detí, ktoré navštevujú našu škôlku.

 Za podporu srdečne ďakujeme!

Tlačivo na stiahnutie pre rok 2017 nájdete  v triedach a šatniach a aj  TU

 

 

 


 


 


  


 

 

Dňa 5.2.2018 nás navštívi divadielko PRÍBEH.

Detektív Očko je predstavenie, v ktorom sme sa vrátili k tradičnej Bábkarine. Miestami sprevádzané činoherným herectvom. V tejto inscenácií sú použité javajkové bábky. Tento celý príbeh sa odohráva v jednom ďalekom lese. Všetky zvieratká si tam žijú svorne a šťastne. No až kým.....

 

  


 

 

  


 

Oznam!
Oznamujeme rodičom, že materská škola bude v čase školských prázdnin od 27.12.2017 do 5.01.2018 zatvorená, nakoľko je prihlásených 8 detí. Materská škola bude opäť otvorená od 08.01.2018. 


 

 

 

Dňa 13.12.2017 o 9:00 hod nás v športovej hale MŠK privíta Mikuláš s veľkým vrecom sladkostí.

 


 


 

Dňa 11.12.2017 o 8:50 hod. nás navštívi divadlo PIMPRLO s názvom VINŠOVAČKY,ČAROVAČKY, POVEDAČKY.

Bábkové predstavenie vytvára príjemnú vianočnú atmosféru, so všetkým čo k tomuto obdobiu patrí - pokoj, nádej, lásku, ale aj humor, veselosť a za štipku tajomstva a kúziel. Vychádzajúc z ľudových tradícií, povier, ako aj samotného spôsobu života ľudí na Slovensku sa na chvíľku prenesieme do čias

„...keď sa ešte v peci drevom kúrilo, keď sa vianočné stromčeky papierovými retiazkami zdobil a keď ľudia mali k sebe akosi bližšie...“

  


 

  


 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že počas budúceho týždňa bude organizácia v MŠ nasledovná:

Pre prihlásené deti bude v pondelok a utorok prevádzka vo včielkovej obláčikovej triede.

Rodičia , ktorí si deti na prázdniny odhlásili u pani učiteliek, si ich už v kuchyni nemusia odhlasovať.

Od 6. do 7. hodiny bude otvorená zberná trieda v obláčikovej triede a od 15 30 hodiny do 16 30 hodiny budú deti vo včielkovej triede.

 Prosím rodičov prihlásených detí, z margarétkovej triedy  aby si v piatok 27.10. dali prezúvky do krabice  v šatni.

 Deti budú rozdelené nasledovne:

 Deti z margarétkovej,  včielkovej a žabkovej triedy budú vo včielkovej triede.

Deti z obláčikovej a lienkovej a žabkovej budú v obláčikovej triede.

Vo štvrtok  počet prihlásených detí trošku stúpol, preto  otvárame aj lienkovú triedu  a deti budú rozdelené  nasledovne:

Deti z margarétkovej, včielkovej a  budú vo včielkovej triede.

Deti z obláčikovej a žabkovej budú v obláčikovej triede.

Deti z lienkovej  a žabkovej budú v lienkovej  triede.

 


 


 

OZNAM - šarkaniáda v Praznove


 


 

Milí rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7. 9. 2017 o 16 00 hod. v jedálni MŠ.


 


 

                     

Oznamujeme rodičom, že prevádzka Materskej školy v novom školskom roku 2017/2018 sa začína dňa 4.9.2017 od 6:00 do 16:30 hod. Adaptácia nových detí bude prebiehať podľa dohody.

Tešíme sa na Vás :)

 

  


 

Vážení rodičia,

prevádzka materskej školy bude počas letných prázdnin

prerušená od 1. 07. 2017 do 22.07 a od 21.08 do.31.08.2017.

 

Pokiaľ z nutných dôvodov v priebehu prerušenia prevádzky potrebujete náhradnú MŠ, nájdite si podľa zoznamu  náhradnú MŠ, kde si svoje dieťa prihláste.

 

Prevádzka MŠ je počas letných prázdnin od 24.07.2017 do 19.08.2017

prosíme rodičov,ktorí si svoje deti  na letnú prevádzku  zapísali,  aby to  záväzne   potvrdili do zápisných hárkov, ktoré sú na spojovacej chodbe a  to najneskôr do 02. 06. 2017

 

Prevádzka na EP Praznov je od 1. 07. 2017 do 22.07. 2017


 


 

 

 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom,že počas veľkonočných prázdnin bude zabezpečená prevádzka pre prihlásené deti na 1.pavilóne v ŽABKOVEJ  triede (žabky a obláčiky)  a VČIELKOVEJ triede (margarétky, včielky a lienky).

 

VŠETKÝM ŽELÁM PRÍJEMNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 


 

Depistáž

Oznamujeme rodičom, že dňa 14. marca bude v MŠ pre prihlásené deti realizovaná DEPISTÁŽ ZAMERANÁ NA OBLASŤ ŠKOLSKEJ PRIPRAVENOSTI.

 


 


 

 

 

 


 

 

                                                      

 

 

Darujte nám 2% zo svojich daní


Vážení rodičia,

každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej materskej školy cestou  občianskeho združenia pri materskej škole, pomôžete tým zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie svojich detí, ktoré navštevujú našu škôlku. Za podporu srdečne ďakujeme!

Tlačivo na stiahnutie pre rok 2016 nájete TU

 

 


 

 


Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že prevádzka počas jarných prázdnin je upravená nasledovne:

pre prihlásené deti je otvorený 2. pavilón 

dolná trieda - deti z obláčikovej a žabkovej triedy

horná trieda - deti z margarétkovej a lienkovej triedy

deti z včielkovej triedy budú podľa kapacity rozdelené do obidvoch tried 

 

 

1.pavilón a hospodársky pavilón je  zatvorený z dôvodu prerábky 

 

 


 


 

12.4.2017 nás do našej materskej školy príde navštíviť,,DIVADLO ZO ŠUFLÍKA" o JANKOVI A MARIENKE trošku inak :)

Klasika na motívy známej ľudovej rozprávky v originálnom prevedení a s bábkami v životnej
veľkosti!
Tešiť sa môžeme nielen na veľké bábky, ale aj na pesničky s prvkami terchovskej ľudovej hudby a
folklórne tance!

  


 

 

Dňa 23.2.2017 nás do našej materskej školy príde navštíviť bábkové divadlo SLNIEČKO. Názov divadielka je SMETI PATRIA DO KOŠA :)

  


 

 

 

Dňa 13.2.2017 o 8:00 nás príde navštíviť Mobilné planetárium.

Zábavno-vzdelávacie programy Mobilného planetária sú určené pre deti od 3 rokov. Programy formou rozprávky vysvetlia deťom základy astronómie- ako vyzerajú planéty Slnečnej sústavy zblízka, ktoré planéty sa na planétu Zem najviac podobajú a ktoré nemajú ani pevný povrch, ale trebárs aj to, aké veľké je Slnko či ako ďaleko je od Zeme a čím sa odlišujú hviezda a planéta a ako sa nazývajú fázy Mesiaca.

Projekciu budú deti sledovať poležiačky, čo bude mať relaxačný účinok.

 

 

  


 

                                                                             OZNAM

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu stúpajúcej chrípkovej epidémie v MŠ sa KARNEVAL na ZŠ Slovanská RUŠÍ.

 


 


 

                          

                         


 

Divadielko o PYŠNEJ PRINCEZNEJ sa neuskutočnilo, nakoľko princezná ochorela. 


 

                                               

Dňa 19.1.2017 (štvrtok) o 8:45 hod. sa ukutoční v našej materskej škole divadielko o PYŠNEJ PRINCEZNEJ :)

  


 

 

 

 
 


 

Riaditeľka MŠ   oznamuje,

že v dňoch

od 23. 12. 2016 do 6. 1. 2017

bude z dôvodu nenaplnenia MŠ deťmi prerušená

                                                 prevádzka MŠ a EP Praznov


 


 


 

OZNAM- šarkaniáda


 


 

 

 

Dňa 18.11.2016 (piatok) o 9:15 hod. sa v našej materskej škôlke uskutoční divadielko s názvom:

ABECEDA ZDRAVIA :)

 

Divadielko bude uhradené zo ZRŠ :)

 

 

                  

 

  


 

Jesenné prázdniny

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že počas jesenných školských prázdnin, bude  pre prihlásené deti otvorený 2.pavilón, dolná aj horná trieda.

 

Prihlásené deti sú  v triedach zaradené nasledovne: 

2.pavilón horná (lienková) trieda - prihlásené deti z margarétkovej a lienkovej triedy

2.pavilón dolná(obláčiková) trieda-prihlásené deti z obláčikovej, žabkovej a včielkovej triedy

Od 6 00 hod do 16 30 hod  je otvorená obláčiková trieda na druhom pavilóne  


 


 


 


 

Milí rodičia, kamaráti z elokovanej triedy v Praznove Vás a Vaše deti, pozývajú na Šarkaniádu. Treba si priniesť šarkana, dobrú náladu a o 15 30 hodine sa stretnete na ihrisku v Praznove. Svoju účasť nahláste do 19.10. 2016 u svojich pani učiteliek. Prajeme Vám všetkým veselú zábavu                                                                                                                                                            


 


 

20.10.2016 o 9:00 hod. sa uskutoční divadlo o ,,CHAMTIVOM PSÍKOVI," v ktorom vystúpia skutoční psi.

 

 

 

  


 

       Dňa 6.10.2016 o 9:00 hod. sa v 3.triede uskutoční                                              divadlo: JANKO HRAŠKO  :)                                                                 

  


 

školský rok 2016/2017

 

Po prázdninovom režime MŠ sa  nový školský rok 2016/2017 začína  v pondelok 5. 9.2016 


 


 

Výzva na predkladanie ponúk

Materská škola A. Grznára 1444, Považská Bystrica vyzýva na predkladanie ponúk na nasledovný predmet zákazky:

 

 Rekonštrukcia  toaliet a umyvárok v Elokovanom pracovisku v Praznove.

Celková rekonštrukcia predstavuje:

búracie práce 

úprava odpadov a vodovodných rozvodov

obklady a dlažby

výmena toaliet a umývadiel 

výmena vykurovacieho telesa

 

 

   Projektová dokumentácia je k dispozícii u riaditeľky MŠ  A. Grznára 1444 Považská Bystrica

Ponuku je možné doniesť osobne, alebo zaslať na adresu: MŠ A. Grznára 1444, Považská Bystrica, do 15.8 . 2016 do 9 00 hodiny. Uchádzač obálku s ponukou označí heslom „Rekonštrukcia  toaliet a umyvárok  v MŠ Grznára 1444 – EP Praznov  - neotvárať“

 


 


 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že  na základe ustanovenia § 28 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. , o zriaďovaní MŠ, sa  od 12.06.2016 UKONČUJE  PREVÁDZKA NA ELOKOVANOM PRACOVISKU počas letných mesiacov.

 Deti budú presunuté do kmeňovej MŠ A. Grznára 1444. Deti je nutné prihlásiť telefonicky na č. t. 0911815384 deň vopred.


 


 

 

 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že  na základe ustanovenia § 28 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. , o zriaďovaní MŠ, je od 6. 07. 2016  do 8. 07.2016 prerušená prevádzka v elokovanom pracovisku Praznov , deti budú presunuté do kmeňovej MŠ A. Grznára 1444. Deti je nutné prihlásiť telefonicky na č. t. 0911815384. V pondelok 11. 7. 2016  bude MŠ v Praznove otvorená.

 

 

 


 


 

Výzva na predkladanie ponúk

Materská škola A. Grznára 1444, Považská Bystrica vyzýva na predkladanie ponúk na nasledovný predmet zákazky: Rekonštrukcia výplní okenných otvorov v MŠ Grznára 1444 v elokovanom pracovisku Praznov.
Práce predstavujú vybúranie existujúcich  okien a vstupných dverí. Súčasťou prác bude aj  úprava ostení z vonkajšej aj vnútornej strany po osadení okien a dverí.
Stavbu podrobne rieši projektová dokumentácia. Pred nacenením odporúčame obhliadku v teréne.

Ponuku je možné doniesť osobne, alebo zaslať na adresu: MŠ A. Grznára 1444, Považská Bystrica, do 7.7.2016 do 9 00 hodiny. Uchádzač obálku s ponukou označí heslom „Rekonštrukcia výplní otvorov v MŠ Grznára 1444 – EP Praznov  - neotvárať“


 


 

ORGANIZÁCIA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN


 Oznamujeme rodičom, že od 1. 7. 2016 bude pre prihlásené deti  otvorený prvý pavilón - horná aj dolná trieda a druhý pavilón dolná trieda a trieda v elokovanom pracovisku Praznov. 

 

Rozpis detí, do ktorej triedy budú počas letných prázdnin chodiť, nájdete priamo v šatniach spomenutých tried. 


 


 

Informácia pre rodičov

ZMENA PRI STRAVOVANÍ

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že od 01.06.2016 sa mení spôsob výpočtu platby za stravu z dôvodu prechodu na iný spôsob evidencie stravníkov.

Výpočet poplatku za stravu:

Strava sa platí v aktuálnom období t.j.:

Predpis daného mesiaca- preplatok za predchádzajúci mesiac

V príklade:

 za jún sa bude platiť v júni a preplatky za odhlásenú stravu budú odrátané za celý predchádzajúci mesiac to je za máj. Túto platbu treba zrealizovať najneskôr do 15.dňa v danom mesiaci.

Spôsob platby, spôsob odhlásenia, výška príspevku sa nemení.                 

 

                                                                                                                                    Šteinigerová Mária

                                                                                                                                   zastupujúca vedúca ŠJ

 


 


 

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A NEPRIJATÍ DETÍ DO MŠ

 

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do materskej školy si  rodičia prevezmú osobne v dňoch 15. a 16. JÚNA 2016 od 10 00 hod. do 16 30 hod. v riaditeľni MŠ

 


 


 

LETNÉ PRÁZDNINY

 

Milí rodičia, žiadam Vás, aby ste si  záväzne u svojich pani učiteliek nahlásili  svoje dieťa  na obdobie letných prázdnin, kedy je naša materská škola otvorená.

Žiadam nahlásiť  do 12.05.2016

 

 

                                                                riaditeľka                                                                                                                              MŠ

 


 


 

 


 


 

ZÁPIS DO MŠ

 

 

Vyplnenú žiadosť je  potrebné priniesť od zverejneného dátumu (2.5.2016) do MŠ  a odovzdať pani učiteľkám, prípadne  p. riaditeľke.

Žiadosti budú číslované a budú sa preberať len od 2.5.2016 do posledného zverejneného dňa 14. 5. 2016 

Akceptované budú len úplne vyplnené žiadosti rodičmi a NIE so starším lekárskym potvrdením ako dva týždne pred zverejneným zápisom.

 

Rodičia, ktorí si svoje dieťa želajú zapísať na elokované pracovisko v Praznove, prinesú v tomto istom termíne vyplnenú a  lekárom potvrdenú žiadosť pani učiteľke a pani zástupkyni elokovaného pracoviska do Praznova

 

ŽIADOSŤ na stiahnutie aj  TU: 

 

 


 
ŽIADOSŤ DO MŠ

 


 

Darujte nám 2% zo svojich daní


Vážení rodičia,

každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej materskej školy cestou  občianskeho združenia pri materskej škole, pomôžete tým zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie svojich detí, ktoré navštevujú našu škôlku. Za podporu srdečne ďakujeme!

Tlačivo na stiahnutie pre rok 2016 nájete TU


 

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že počas veľkonočných prázdnin bude otvorený pre prihlásené deti I.pavilón.


 


 

El. pracovisko Praznov - veľkonočná šibačka


 


 

El. pracovisko Praznov - knižnica

 

Pri príležitosti Marca - mesiaca knihy navštívime s deťmi

vo štvrtok 10. marca 2016 v dopoludňajších hodinách

knižnicu na SNP v Považskej Bystrici.

 

 


 

El. pracovisko Praznov - korčuľovanie

Oznamujeme rodičom, že v mesiaci marec podľa plánu práce školy pokračujeme s najstaršími deťmi v korčuľovaní na ľade.

Korčuľovať sa bude raz do týždňa (v utorok alebo vo štvrtok). Prvá návšteva sa uskutoční v utorok 8.3.2016. Prosíme rodičov, aby pripravili deťom potrebné oblečenie, vhodné rukavice, hrubé ponožky, prípadne svoje korčule a prilby.

     Organizačné zabezpečenie ostáva ako v mesiaci november, Vami podpísaný informovaný súhlas  máme na zariadení, platí pre celý školský rok. V prípade potreby Vám poskytneme informácie v MŠ.

  


 

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL


 


 

El. pracovisko Praznov - KARNEVAL

 


 


 

 


 


 


 


 


 

  V piatok  4. 12. 2015 sa Mikuláš pozrieť na všetky poslušné detičky v našej MŠ. Ale...nepríde sám.


 


 


 


 

Na vrabčiu nôtu

 

V utorok 10.11. o 10 00 hod. sa zasa predškoláci vyberú do ZUŠ na výchovný koncert ,,Na vrabčiu nôtu", kde sa zoznámia s hudobnými nástrojmi a aj s hrou na ne.


 


 

El.p. Praznov - Mikuláš

Do elokovaného pracoviska Praznov zavíta Mikuláš v pondelok 7. decembra 2015.

 

 

 


 


 


 


 

Horolezecký oddiel pozýva rodičov a detí na deň otvorených dverí 16.11.2015 do priestorov lezeckej haly v budove Hypernova.

 


 


 

Danka a Janka

V pondelok  9.11.2015 o 9 00 hod.

navštívia naši predškoláci divadelné predstavenie v kine Mier o dvoch sestričkách - dvojičkách Danke a Janke.

 

 

 

                                   http://www.babadlo.sk/wp/danka-a-janka/


 


 


 


 


 


 

 


 


 

Jesenné tvorivé dielne

Vážení rodičia,


srdečne Vás pozývame do našej materskej školy, na Jesenné  tvorivé dielne s Vašimi ratolesťami.
 

 


Prineste si so sebou tekvičky, materiál na aranžovanie, veľa tvorivosti a dobrej nálady.
Kedy sa stretneme?

21. 10. 2015 v  triedach, do ktorých chodia Vaše deti a to od 15 00 hod.

O 16 00 hod. sa stretneme s hotovými výrobkami na výstavke v tretiackej triede.

T e š í m e   s a  V á s.


 


 


 


 

OZNAM

Oznamujeme všetkým rodičom, že Šarkaniáda bude v stredu 7.10.2015 na ihrisku v Praznove.

 

Ak bude ráno 7.10.2015 pršať, akcia bude zrušená.

 

Prosím všetkých rodičov, aby dodržali už dávnejšie zverejnené pokyny ku Šarkaniáde


 


 

 


 


 

 

Dňa 30.09 príde ku nám do MŠ DIVADLO NA HOJDAčKE s rozprávkou Kráska a zviera

 

 

http://www.divadlonahojdacke.sk/kraska-a-zviera.html


 


 

 Milí rodičia, milé detičky

Dúfame, že ste si počas prázdnin a dovoleniek dobre oddýchli, a načerpali veľa síl, elánu a optimizmu do nového školského roka, ktorý sa začne  2.9.2015.  My sme našu MŠ po rekonštrukcii okien už upratali a nachystali a už sa na Vás všetkých opäť tešíme.

Rodičia si už môžu  na dverách MŠ  pozrieť, ktorú triedu bude ich dieťa v školskom roku 2015/2016 navštevovať.


 


  

Milí rodičia, od prázdnin nás delia posledné dva dni.Chcem Vás upozorniť, že počas prázdnin bude otvorený iba druhý pavilón pre prihlásené deti, ktoré majú zaplatené prázdninové školné. Na prvom pavilóne prebehne rekonštrukcia okien,z dôvodu Vašej bezpečnosti a bezpečnosti detí,bude preto počas prázdnin otvorená iba zadná brána a tadiaľ cez dvor sa dostanete na druhý pavilón. Ešte nás ale čakajú dva dni. Hneď v pondelok v súkromnej umeleckej škole manželov Kardošovcov sa popoludní o 15 30 hod. rozlúčime s predškolákmi a ich rodičmi a posledný deň si spolu užijeme na školskom dvore v zábavnom štýle .


 


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

Materská škola A. Grznára 1444, Považská Bystrica vyzýva na predkladanie ponúk na nasledovný predmet zákazky:

 

Rekonštrukcia výplní okenných otvorov v MŠ Grznára 1444. Práce predstavujú vybúranie existujúcich okenných a dverných otvorov, zamurovanie niektorých  dverných otvorov s osadením okna namiesto dverného krídla. Súčasťou prác bude aj  úprava ostení z vonkajšej aj vnútornej strany po osadení okien.

Stavbu podrobne rieši projektová dokumentácia. Pred nacenením odporúčame obhliadku v teréne. Ponuku je možné doniesť osobne  do MŠ alebo zaslať na adresu MŠ do 18. júna 2015. Uchádzač obálku s ponukou označí heslom „Rekonštrukcia výplní otvorov v MŠ Grznára 1444 - neotvárať“

 

 

 

 

 


 


 


 

Oznam o  organizácii   prevádzky MŠ počas letných prázdnin

 

V mesiaci júl je Materská škola otvorená len pre prihlásené deti.

Nutnú potrebu  materskej školy počas mesiaca júl  nahláste najneskoršie do 06. júna 2015 triednym učiteľkám . Po nahlásení a zapísaní uhraďte školné na účet MŠ  a to 0,50 centov za deň, podľa toho, na koľko dní ste svoje dieťa prihlásili. 

 

 

 

prevádzka v Materskej škole bude počas letných prázdnin prerušená od

01. augusta do 31. augusta 2015

 

Nutnú potrebu  materskej školy počas mesiaca august si treba nahlásiť osobne v materských školách, ktoré majú zabezpečenú prevádzku v tomto mesiaci podľa rozpisu

  

Riaditeľka oznamuje rodičom, ktorí si podali Žiadosť o prijatiedieťaťa  do MŠ, že Rozhodnutia o prijatí a neprijatí si môžu prísť prevziať osobne do riaditeľne MŠ v čase 4. a 5. mája od 10 00 hod. do 16 30 hod.

 


 


 


 

Prosíme Vás, venujte nám 2 % z daní


 

Zápis do MŠ

 

 

Žiadosť si môžete stiahnuť tu :?module_id=203744

      Rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do materskej školy si  rodičia prevezmú osobne v dňoch 4. a 5. mája 2015 od 10 00 hod. do 16 30 hod. v riaditeľni MŠ


 


 

El. p. Praznov- KARNEVAL

 

V stredu - 11. februára 2015 dopoludnia bude u nás v materskej škole - el.pracovisko Praznov veľký bál plný zábavy, tanca, súťaží a nebude chýbať ani tombola a fašiangové šišky. 

Mili rodičia, nezabudnite prichytať deťom karnevalové masky, priniesť ich v stredu ráno do MŠ a odovzdať pani učiteľkám.

Tešíme sa na veselú zábavu!!! 

 


 


 

karneval


 

Otvorená hodina

Milí rodičia našich predškolákov .

 

 

 

V tomto mesiaci Vás aj Vaše deti čaká jedna veľmi dôležitá životná udalosť.

21. a 22.  januára to bude zápis do základnej školy.

My sme sa snažili a naďalej sa ešte budeme snažiť profesijne pripraviť Vaše deti tak, aby dosiahli školskú pripravenosť. Ak Vás zaujíma, čo všetko by Vaše dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a samozrejme vie, ako pracuje v skupine a kolektíve počas edukačného procesu, príďte sa pozrieť v stredu 14. januára o 16 00 hod. do piatackej triedy. Uvidíte a snáď lepšie zhodnotíte a posúdite či je Vaše dieťa naozaj zrelé a pripravené na vstup do základnej školy.


 


 


 


 

Riaditeľka MŠ Vám oznamuje,

že v dňoch

od 22. 12 2014 do 6. 1. 2015

bude z dôvodu nenaplnenia MŠ deťmi prerušená

prevádzka MŠ a EP Praznov .


 


 

El. pracovisko Praznov - Vianočná besiedka

OZNAM - VIANOČNÁ BESIEDKA

Advent, advent, štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece.

Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory.

A keď štvrtá planie stíška, tešíme sa na Ježiška :)

Milí rodičia!

Srdečne Vás pozývame na ,,Vianočnú besiedku“ spojenú s krátkym kultúrnym programom detí, ktorá sa uskutoční v MŠ - EP Praznov dňa 19.december 2014 o 15:00 hod. Tešíme sa na stretnutie s Vami!!!

 


 


 


 


 

Milí rodičia.

MŠ a výbor ZRŠ usporiadajú 19.12.2014 dobrovoľné vianočné trhy v areáli našej MŠ.

Pani učiteľky a detičky chystajú vianočné drobnosti, ktoré si tam za dobrovoľný príspevok budete môcť kúpiť. Od všetkých rodičov a starých rodičov uvítame akékoľvek vianočné ozdoby, vianočné výrobky, koláčiky......, ktoré by sa formou dobrovoľného príspevku na trhoch ponúkali. Dobrovoľné príspevky budú pre naše detičky do MŠ . Vami a deťmi zhotovené výrobky a občerstvenie budú predávať  členovia Výboru ZRŠ, treba ich len priniesť  vopred do MŠ.

Počas vianočných trhov vystúpia deti z dramatického, speváckeho, a anglického krúžku, zaspieva nám Folklórna  skupina Manínec, pridá sa aj skupina Poniklec. Tešíme sa na spoluprácu.


 


 

Oznamujeme všetkým detičkám, dobrým detičkám , že v piatok o 9 00 príde do našej materskej školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi .

 

 

 

 

 


 


 

El.p. Praznov - Mikuláš

,,Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš,
vyzerali sme ťa z okna toľko ráz.
Kožuštek a dlhú bielu bradu máš,
vitaj, vitaj medzi nami milý dedko náš."

V elok. pracosvisku Praznov privítame Mikuláša v piatok - 5.12.2014 v dopoludňajších hodinách.

 


 


 

Oznam - príspevok za dochádzku

Pripomíname rodičom, že podľa školského poriadku sa príspevok za MŠ v mesiaci november uhrádza aj za mesiac december!!!

 


 


 

El. p. Praznov - Fotografovanie detí

Oznamujeme rodičom, že v stredu 12.11.2014 o 8:30 hod. bude v MŠ - el.p. Praznov fotografovanie prihlásených detí. Ak má ešte niekto záujem o fotografovanie, nech svoje dieťa dopíše do zoznamu na nástenke v MŠ. Ďakujeme.

 


 


 

El.praznov Praznov - výchovný koncert

V utorok 11. novembra 2014  o 8:50 hod. sa s deťmi z elokovaného pracoviska Praznov zúčastníme výchovného koncertu v koncertnej sále ZUŠ pod názvom:

 "Cyrilkova cesta, alebo dopravné prostriedky v hudbe". Vstupné a doprava detí bude hradená zo ZRŠ. Poprosíme rodičov, aby informovaný súhlas podpísali v triede MŠ. Ďakujeme.

 


 


 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozývame všetky babky, starké, staré mamy, dedkov, starých otcov a starkých do našej materskej školy. Naši predškoláci si pre Vás prichystali milé prekvapenie.

Máme pre vás básničku, ozaj veď iba maličkú.

 Ľúbime vás to povieme, za všetko vám ďakujeme. 

  A my sme vám starkí milí, pár obrázkov nakreslili.

Pretože vás radi máme, spoločne vám zaspievame.

 

 

 Starých rodičov piatakov pozývame dňa 5.11.2014 o 15 15 hod do piatackej - včielkovej triedy


 


 

Milé  babičky a deduškovia detičiek zo štvrtáckej - žabkovej triedy.

 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Vás srdečne pozývame  v stredu 29. 10. 2014

o 15 15  hod. do našej materskej školy do žabkovej triedy.  stráviť  pekné a príjemné  popoludnie.  
Tešíme sa na Vás!!!


 


 

El. pracovisko Praznov- hudobné predstavenie

V utorok 4. novembra o 8:45 hod. sa s deťmi z elokovaného pracoviska Praznov zúčastníme veselého hudobného predstavenia od chrobáčika čmelka Smejka a lienky Tanculienky v Kine Mier Považská Bystrica. Piesne budú prezentované naživo s gitarou alebo ukulele, ktoré deti roztancujú, zapoja do hry, naučia nové pesničky a ukážu prekrásny svet fantázie.

Vstupné za predstavenie je 1,50 eur. Rodičia hradia 1 euro. Zvyšok a cesta bude hradená zo ZRŠ. Prosíme rodičov, aby informovaný súhlas podpísali v triede MŠ. Ďakujeme.

 


 


 

 

 

Pozývame všetky detičky a rodičov na jesenné dielne, ktoré sa uskutočnia 28. 10 . 2014 od 15 00 hod v jednotlivých triedach . prineste si jesenný materiál a chuť stráviť príjemné a kreatívne popoludnie  s vašim dieťatkom


 


 

El.p. Praznov - DOPOLUDNIE SO STARÝMI RODIČMI

Naša babka a náš dedko,milí sú nám nadovšetko.

Keď k nám prídu na návštevu,veselo je u nás veru.

Babka vždy len usmieva sa,s dedkom zasa dobre hrá sa.

Vždy, keď prídu oni k nám,dobre a veselo je nám.

A preto Vás chceme, milé naše babičky a deduškovia, srdečne pozvať

vo štvtok 23. 10.2014 o 9:00 hod. do našej materskej školy v Praznove,

stráviť krátke a pekné dopoludnie spolu s nami.

Tešíme sa na Vás!!!


 

El. pracovisko Praznov - Oznam o krúžkoch

Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa na kurz anglického jazyka, že kurz v MŠ bude prebiehať od 9.10.2014 každý štvrtok od 13:30 hod. do 14:00 hod. Cena za jednu hodinu bude 1,50 eur a cena za knihu 4,50 eur. Pani lektorka vystaví šek na tri mesiace vopred.

Krúžok flauty bude prebiehať od 14.10. 2014 každý utorok. Preto prosíme rodičov, aby si deti v tento deň nosili do MŠ flautu.

Ďakujeme.


 

El. pracovisko Praznov - ŠARKANIÁDA

Elokované pracovisko Praznov oznamuje rodičom, že vo štvrtok 9.10.2014 o 15:30 hod. sa uskutoční na ihrisku v Praznove "ŠARKANIÁDA". Prosíme rodičov, aby si svoje deti vyzdvihli v MŠ do 15:00 hod. Tie deti, ktoré si nebudú môcť rodičia vyzdvihnúť do tejto hodiny, vezmú na ihrisko pani učiteľky.

Nezabudnite na šarkanov!!!

Tešíme sa na Vás!!! :)

 


 


 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom,  že dňa  18. 9. 2014 sa o 15³⁰ hod. uskutoční v jedálni MŠ Plenárne rodičovské združenie, na ktorom budú rodičia oboznámení  so Vzdelávacím programom MŠ,  Školským poriadkom, Plánom práce školy, uhrádzaním poplatkov za MŠ a stravu a inými potrebnými informáciami k úspešnému začiatku školského roka.

Po plenárnom rodičovskom združení o 16 ³⁰ hod sa uskutoční v piatackej včielkovej triede triedne rodičovské združenie pre predškolákov z 5. aj 4. triedy. Tu budú rodičia oboznámení s krúžkovou činnosťou dopoludňajšími a popoludňajšími aktivitami v MŠ, možnosťami predplaveckého výcviku, Školou v prírode, výletmi, exkurziami, logopedickou starostlivosťou a ostatnými informáciami potrebnými pre kvalitnú prípravu detí na vstup do ZŠ.


 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 


 


 

Pozývame všetky odvážne deti do NOČNEJ MATERSKEJ ŠKOLY.

                                                   

 

 

 

Dňa 27. 6. 2014 nezatvoríme  našu materskú školu ani v noci. Všetky deti, ktoré prídu čaká obrovské prekvapenie.          


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


 

E. pracovisko - knižnica a divadlo

Deti z elokovaného pracoviska Praznov navštívia vo štvrtok - 3.4.2014 knižnicu v Považskej Bystrici a v piatok- 4.4.2014 sa zúčastnia divadelného predstavenia v Kine Mier Považská Bystrica pod názvom - "Červená Čiapočka"

 


 


 

Zápis do MŠ

Materská škola,  A. Grznára 1444,  Považská Bystrica oznamuje rodičom, že v dňoch od 14. 2. do 30. 3. 2014 bude zápis detí do MŠ

na školský rok 2014 / 2015 .

Profilácia MŠ:

• Logopedická starostlivosť o deti predškolského veku

• Výtvarný krúžok pre talentované deti
• Výuka anglického jazyka

• Program boja proti obezite detí
• Práca s edukačnými programami v PC   učebni  MŠ

• Prijímame deti od 2 rokov s osvojenými hygienickými návykmi

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vás v Detskom dúhovom raji

http://www.msgrznara.sk/prihlasenie-dietata.phtml?id3=76826

+


 


 

Na známosť sa všetkým deťom a ich rodičom dáva, že dňa 7.2.2014  bude VEĽKÝ ROZPRÁVKOVÝ KARNEVAL. Stretneme v jedálni ZŠ Slovanská o 15 30 hodine.Tešíme sa na všetky naše masky. 

 


 


 

 

 

 

 

Zlatá rybka naopak, tak sa volá divadielko, ktoré do našej materskej školy zavíta 14.2.2014

 


 


 


 

El. pracovisko Praznov - 30. výročie založenia MŠ

Pri príležitosti jubilejného založenia MŠ v Praznove, dnes už ako elokovaného pracoviska MŠ A. Grznára 1444, si Vás dovoľujeme pozvať na slávnostnú akadémiu,
ktorá sa uskutoční dňa 24. januára 2014 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Praznove.

Tešíme sa na stretnutie.


 

El. pracovisko Praznov - ,,Vianočná besiedka"


Nech stromček zapáli svetlo v nás.
Nech sviečka vyčarí úsmev zas.
Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás,
želáme Vám Vianoc šťastný čas.

Milí rodičia!

Srdečne Vás pozývame na ,,Vianočnú besiedku“ spojenú s krátkym kultúrnym programom detí, ktorá sa uskutoční v stredu dňa
18.decembra 2013 o 15:00 hod.
 Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 


 


 

El. pracovisko Praznov - Mikuláš

Elokované pracovisko Praznov oznamuje, že z dôvodu nízkeho počtu detí nás Mikuláš spolu s veľkým prekvapením navštívi  až budúci týždeň vo štvrtok 12.12.2013. 

 

 


 


 

El. pracovisko Praznov - korčuľovanie na ľade

V mesiaci november a december 2013 deti z elokovaného pracoviska Praznov navštevovali Zimný štadión v Považskej Bystrici, kde si veľmi dobre osvojili základy korčuľovania na ľade. Posledná štvrtá návšteva bude v utorok dňa 10.12.2013. Po nej sa tešíme sa na druhú etapu korčuľovania, ktorá sa uskutoční v mesiaci marec 2014.

 


 


 

MIKUÁŠ

Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás uč čakať nechce!

 

Mikuláša privítame v materskej škole 6.12.2013


 


 

DIVADLO PIMPRLO

 

4.12. 2013 prídeo 8 45 hod do našej materskej školy divadlo PIMPRLO s rozprávkou ,,Princezná Rozmarínka "

 

http://www.pimprlo.sk/rozmarinka.html


 


 

 

V pondelok 18.11.2013 o 10:00 hod. sa deti z elokovaného pracoviska Praznov zúčastnia divadelného predstavenia, ktoré ponúka Kine Mier Považská Bystrica Divadlo BABADLO z Prešova pod názvom "Ako išlo vajce do sveta". Vstupné je 1 euro.

  

 V piatok 8. novembra v piatackej triede vystúpi divadlo Klaksón. Naše deti sú pozvané do rozprávkového bufetu, kde sa budú spievať pesničky, rozprávať rozprávky a bude sa tancovať.

 

http://clakson.sk/koncerty/koncerty-pre-najmensich

 


 


 

Milí starí rodičia !

Máme pre vás básničku, ozaj veď iba maličkú.

                    Ľúbime vás to povieme, za všetko vám ďakujeme. 

  A my sme vám starkí milí, pár obrázkov nakreslili.

Pretože vás radi máme, spoločne vám zaspievame.

 

 

 

 

 

 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozývame všetky babky, starké, staré mamy, dedkov, starých otcov a starkých do našej materskej školy. Naši predškoláci si pre Vás prichystali milé prekvapenie. .
 

 Starých rodičov piatakov pozývame dňa 6.11.2013 o 15 15 hod do piatackej - včielkovej triedy

 

Starých rodičov štvrtákov pozývame dňa 7.11.2013 o 15 15 hod do štvrtáckej - žabkovej triedy

 

Už sa na Vás tešíme

 


 


 

Mesiac úcty k starším - Elok.pracovisko Praznov

Milí starkí

Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí,

veľa zdravia - šťastia od všetkých detí.

Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár

a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.

Milé naše babičky a deduškovia. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Vás srdečne pozývame  v stredu 30.10.2013 o 9:00 hod. do našej materskej školy - elokované pracovisko  v Praznove, stráviť krátke a pekné dopoludnie spolu s nami. 

Tešíme sa na Vás!!!


 


 

Vážení rodičia,


srdečne Vás pozývame do našej materskej školy, na tvorivé dielne s Vašimi ratolesťami.
 

Téma stretnutia je:

T e k v i č k o v é    v a r i á c i e


Prineste si so sebou tekvičky, materiál na aranžovanie, veľa tvorivosti a dobrej nálady.
Kedy sa stretneme? 24. 10. 2013 v  triedach, do ktorých chodia Vaše deti,

od 14, 30 do 16, 00 hod.
T e š í m e   s a  V á s.


 


 

schôdzka rodičov

Milí rodičia štvrtákov a piatakov, ktorí máte záujem zapísať Vaše dieťa na krúžok anglického jazyka a  do školy v prírode pozývame Vás  30.9.2013 o 15 ³⁰ hod. do štvrtáckej triedy.

                                                      

                   http://www.ceres.sk/skoly-v-prirode/slovensko/zilinsky-kraj/5019


 


 

Dopravné ihrisko

18. 9. 2013 idú predškoláci zo včielkovej triedy opäť na dopravné ihrisko.


 


 

Dopravné ihrisko

 9.9. 2013  pôjdu deti zo 4. a 5. triedy na dopravné ihrisko. Deti si môžu priniesť prilby.

 


 


 

Predplavecká príprava predškolákov

                                  Predplavecká príprava pre našich predškolákov bude tento školský rok od 23.9.2013 do 27.9.2103 na plavárni v Považskej  Bystrici, pod vedením skúsených a šikovných plaveckých lektoriek. Cena kurzu je 18.eur plus doprava. Prihlásiť sa treba do 6.9.2013 u p. učiteliek  .                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                    


 


 

Slniečková slávnosť

slnko.jpgKoniec školského roka nám klope na dvere. A preto elokované pracovisko Praznov srdečne pozýva všetky deti, ich rodičov i starých rodičov na slávnostnú rozlúčku s predškolákmi spojenú s ukončením školského roka pod názvom ,,Slniečková slávnosť", ktorá sa uskutoční dňa 27.6.2013 o 16:30 hod. v Kultúrnom dome v Praznove. Tešíme sa na stretnutie s vami!!! :)

 


 


 

1.miesto na olympiáde

20.júna sme sa zúčastnili mestskej olympiády všetkých materských škôl. Vrátili sme sa s mnohými zážitkami, a hlavne so zlatou olympijskou medailou. Bibka Sovíková skočila 146 cm a tak predbehla všetky predškoláčky z mesta Považská Bystrica. Gratulujeme  

       

       


 


 

Nočná škôlka

     Ako každý rok, aj tento raz bude posledný deň v MŠ v školskom roku o čosi dlhší, pretože  tu deti môžu zostať spinkať aj v noci. Takže Nočná škôlka  - 28.6. 2013.

 

 

 


 


 

Rozlúčka s predškolákmi

              

  Blížia sa prázdniny  a my sa budeme musieť rozlúčiť s niektorými našimi škôlkármi   na dva mesiace, a sniektorými aj navždy. Budeme sa lúčiť dopoludnia 26. 6. 2013 s kamarátmi z MŠ a popoludní prizývame aj predškoláckych rodičov na slávnostné odovzdanie Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania.

  

DEŇ OTCOV

     Milí oteckovia, ani tento rok  nezabúdame na Váš sviatok. Preto Vás pozývame pri príležitosti Dňa otcov 21.6. 2013 v popoludňajších hodinách, na školský dvor, kde si určite spolu so svojimi detičkami svoj sviatok príjemne užijete.

 


 


 

DEŇ PLNÝ PREKVAPENÍ

         

Dáva sa na známosť, že sa blíži Medzinárodný deň  detí, teda aj sviatok našich škôlkárov. prichystali sme teda na 3.6.2013 pre nich DEŇ PLNÝ PREKVAPENÍ. Ráno sa 

potešíme a prekvapíme  divadielkom O  koze rohatej  a potom Karnevalom v našej MŠ.

     

 

Preto milí rodičia, ak nechcete , aby vaše dieťa bolo v tento slávnostný deď smutné, prineste mu ráno do skrinky karnevalovú masku


 


 

Lesná pedagogika

31. 5. sa  predškolákáci zoznámia s lesnými pedagógmi, v areáli MŠ nám ukážu divy a zázraky z prírody

 

 

 

  

FOTO JANA

      Oznamujeme rodičom, že dňa 30. 5. 2013 príde do MŠ fotografka  FOTO JANA a všetky prítomné deti sa budú fotiť


 


 

DIVADLO NA HOJDAČKE PRÍDE DO NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY 16.4. 2013

 

Divadlo na hojdačke vám predstavuje novú rozprávku Šašo Tomáš. Uvidíte bábky v takmer životnej veľkosti!

Strašiak z poľa sa jedného dňa rozhodne, že už nechce ďalej strašiť a pôjde spoznávať svet. Čo ho tam však čaká, vôbec netuší....
Ide o veselé bábkovo- činoherné predstavenie s pesničkami zamerané aj na dopravnú výchovu.

 

Cena 85 eur je hradená z fondu ZRŠ


 


 

Škola v prírode

Milí rodičia,
v tomto školskom roku organizujeme Školu v prírode v rekreačnom zariadení Podskalie od 20. – do 24. mája 2013. Cena pre dieťa na deň je 12 Eur.
Prosíme záujem o Školu v prírode nahlásiť do 20. apríla  2013 pani učiteľkám v triede. Do rekreačného zariadenia si rodičia dieťa privezú a tam odovzdajú pani učiteľkám, takisto si v piatok dieťa prídu do Podskalia vziať.

 

http://www.podskalie.sk

 

 

 


 


 

Diplom pre rodičov za ochotu a pomoc pri korčuľovaní

Materská škola  A. Grznára 1444 v Považskej Bystrici
udeľuje
DIPLOM

 

Vladke Skáčikovej
Erike Dratnálovej
Erike Malinkovičovej
Janke Juríčkovej
Ľubošovi Motošickému
Pavlovi Podsedlému
Vladimírovi Tichému
Milanovi Skáčikovi
Petrovi Dratnálovi


 


 

111pamp.jpgV utorok dňa 12.3.2013 sa deti z elok. pracoviska Praznov zúčastnia profesionálneho divadelného predstavenia ,,O pampúšikovi" v MŠ Orlové.


 


 

Materská škola A. Grznára 1444, elokované pracovisko Praznov

oznamuje rodičom, že

zápis detí do elokovanej triedy PraznovCartoon-Sun.jpg

pre školský rok 2013 - 2014

sa uskutoční od  01.03.2013 do 31.03.2013
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 11.00 do 15.00 hod. v Praznove u zástupkyne pre elokované pracovisko, kde Vám budú poskytnuté aj bližšie informácie o prijímaní detí.
Profilácia školy: 
  • ​logopedická starostlivosť o detí predškol. veku na kmeňovej MŠ
  • zoznamovanie s anglickým jazykom
  • hudobný krúžok - hra na zobcovej flaute
  • korčuľovanie na ľade
  • práca s edukačnými programami na PC

Kritéria prijímania detí:

  • Do MŠ sa prijímajú deti vo veku od 2 do 6 rokov, deti od 2 rokov s osvojenými hygienickými návykmi

Bližšie informácie : t.č: 4322 752, 0907 860 454

 

Tešíme sa na Vás v ,,slniečkovej triede"!

 


 


 

19. 2.2013  príde do materskej školy Divadlo Portál z Prešova s rozprávkou ,,Pyšná princezná"

 

 

 


 

 


 

 Materská škola,  A. Grznára 1444, Považská Bystrica

oznamuje rodičom,
že v dňoch od 15. 2. do 30. 3. 2013 bude zápis detí do MŠ
na školský rok 2013 / 2014 .

Profilácia MŠ:

• Logopedická starostlivosť o deti predškolského veku
• Výtvarný krúžok pre talentované deti
• Výuka anglického jazyka
• Program boja proti obezite detí
• Práca s edukačnými programami v PC učebni  MŠ
• Výuka počítačovej gramotnosti  predškolákov v ZŠ Slovanská
• Prijímame deti od 2 rokov s osvojenými hygienickými návykmi

 

 


Tešíme sa na Vás v Detskom dúhovom raji

                                            
Bližšie informácie a prihlášky získate v MŠ Grznára 1444 na SNP  č.tel. 43 624 40 .

Vypísané prihlášky  a potvrdené od detského lekára, že dieťa je zdravé a môže navštevovať MŠ, odovzdajte späť do MŠ najneskôr do 31. 3. 2013.

 

 

prihláška   do MŠ

index.php?id_menu=76826


 


 

 

OZNAM RODIČOM

Riaditeľka materskej školy oznamuje deťom aj rodičom, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí sa naplánovaný ROZPRÁVKOVÝ KARNEVAL ruší

 


 


 

Darujte nám 2% zo svojich daní

Vážení rodičia,
   každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej školy cestou občianskeho združenia - ZRŠ pri ZŠ Slovanská, pomôžete tým zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie svojich detí, ktoré navštevujú našu škôlku.

Za podporu srdečne ďakujeme!

 


 
 scan0002.pdf (695.3 kB) scan0002.pdf (695.3 kB)

 

Rozprávkový karneval

Na známosť sa všetkým dáva jedna veselá a radostná správa.
Dňa 7.2. 2013 bude sa konať ROZPRÁVKOVÝ KARNEVAL.
Tradične v jedálni ZŠ Slovanská o 15.30. hod. 
Tešíme sa na všetky masky detičky aj rodičov


 


 

Nové poplatky v MŠ

Vážení rodičia, s účinnosťou od 1.2.2013 sa na základe schváleného VZN Mesta Považská Bystrica mení poplatok za MŠ z 8,50 EUR mesačne na 11,00 EUR mesačne. Zároveň sa zvyšuje stravné o príspevok na réžiu 0,1 € za každý deň.

Eva Kukučková
riaditeľ MŠ    
 


 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov našim detičkám a rodičom želá kolektív pracovníkov materskej školy.

Opäť sa stretneme sa v pondelok 7. Januára 2013


 


 

DOPOLUDNIE SO STARÝMI RODIČMI

Naša babka a náš dedko
milí sú nám nadovšetko.
Keď k nám prídu na návštevu,
veselo je u nás veru.
Babka vždy len usmieva sa,
s dedkom zasa dobre hrá sa.
Vždy, keď prídu oni k nám,
dobre a veselo je nám.

        A preto Vás chceme, milé naše babičky a deduškovia, srdečne pozvať vo štvrtok 25.10.2012 o 9:30 hod. do  škôlky v Praznove. Čaká na Vás básnička, pesnička, dobrota a my, Vaše slniečka.

Tešíme sa na čas strávený spolu s Vami!


 


 

Pozvánka

    Milí rodičia, pozývame Vás 24. októbra 2012 od  14,30 hod. do Materskej školy A. Grznára 1444 na tradičné jesenné tvorivé dielne s tekvičkami. Tešíme sa na všetkých, ktorí chcú so svojimi detičkami stráviť príjemné a kreatívne popoludnie.

 

Privítame, ak si prinesiete so sebou pomôcky:
      • Dostupné prírodniny a dekorácie
      • Drôtiky na spájanie prírodnín
      • Zaujímavé plody jesene
      • Kliešte na strihanie drôtikov


                     Pozvánka

Milí starí rodičia,

    pozývame Vás na besiedku pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorá bude pre Vás v motýlikovej a včielkovej predškoláckej triede dňa 30. októbra  2012 o 15,30 hodine. Už sa veľmi tešíme.

Vaše vnúčatá


   OZNAM RODIČOM

     V piatok 12. 10. 2012 sa deti z Materskej školy Grznára 1444 spolu s deťmi z Praznova zúčastnili v kine MIER divadelného predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov. Fotky z navštíveného predstavenia nájdete vo fotogalérii.
 


 


 

Pozvánka

Srdečne pozývame všetkých rodičov do našej materskej
školy v Praznove dňa 4.10. 2012 (štvrtok) o 14:30 hod.

Príďte s nami stráviť príjemné jesenné popoludnie,
spojené so zhotovovaním dekorácii z plodov jesene.

Privítame, ak si prinesiete so sebou pomôcky:
• Dostupné prírodniny a dekorácie
• Drôtiky na spájanie prírodnín
• Zaujímavé plody jesene
• Kliešte na strihanie drôtikov

Tešíme sa na Vás!


 


 

HUDOBNÁ PRÍPRAVKA PRE DETI Z NAŠEJ MŠ

     SZUŠ Považská Bystrica organizuje pre naše deti zo IV. a V. triedy v priestoroch MŠ Grznára každú stredu od 14,30h do 15,30h prípravné hudobné štúdium. Vyučovanie sa bude uskutočňovať pútavou formou, vhodnou pre deti daného veku.

    Náplňou vyučovacíh hodín bude spev so sprievodom klavíra, spev do mikrofónu, spevácke návyky, tanečný pohyb do piesní a všestranný rozvoj hudobného cítenia.

    Vybrané deti budú mať možnosť aj vystupovať. Vyučovanie je bezplatné, pod vedením učiteľky Bc. Marianny Špánikovej a Stanislava Kardoša.
 


 


 

OZNAM RODIČOM

     Dňa 13. 9. 2012 vo štvrtok bude prerušená prevádzka MŠ v čase od 6,00h do 18,00h z dôvodu jednodňového štrajku zamestnancov školstva.

     Žiadame rodičov, aby si zabezpečili starostlivosť o svoje deti.

Eva Kukučková
riaditeľka MŠ 


 


 


3703703

Úvodná stránka